Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)


Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

Okrągły Stół – kalendarz obrad  

Okrągły Stół – luty:   6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Okrągły Stół – marzec:   1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1011, 13, 1416, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30

Okrągły Stół – kwiecień:   1, 4, 5


O K R Ą G Ł Y   S T Ó Ł   –  l u t y     1 9 8 9

_6_luty 

   rozpoczęcie obrad „Okrągłego Stołu”          stenogram,   informacja


_8_luty

 

   Zespół  ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,   informacja


_9_luty

 

   Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja


 

   Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja


 

   Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja


 

   Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja


   Podzespół ds. Ekologii         stenogram,    informacja

   Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów          informacja


  

   Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          stenogram,    informacja

   Podzespół ds. Rolnictwa          stenogram,    informacja


  

   Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

   Podzespół ds. Młodzieży          stenogram,    informacja


    Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Rolnictwa         stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja


   

   Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Zdrowia          stenogram,    informacja


   

   Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja


    Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego          stenogram,    informacja

    Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów          stenogram,   informacja

                     Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych          informacja


    Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego          stenogram,    informacja

                     Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych          informacja


    Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          stenogram,    informacja

    Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych          informacja


    Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

    Grupa robocza ds. samorządu i form własności          informacja


    Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja

    Grupa ds. samorządu terytorialnego          stenogram,   informacja


   

   Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej     informacja

    Grupa ds. samorządu terytorialnego     informacja


    Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Rolnictwa           stenogram,    informacja

                     Grupa ds. stowarzyszeń          stenogram,    informacja


    Podzespół ds. Młodzieży          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Zdrowia          stenogram,    informacja

                     Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów          stenogram,    informacja

                     Grupa ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych         informacja

                     Grupa ds. samorządu i form własności         informacja


O K R Ą G Ł Y    S T Ó Ł   –   m a r z e c    1 9 8 9


Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego          stenogram,    informacja

Grupa robocza Podzespołu ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego    informacja


Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          stenogram,    informacja

Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia          informacja


Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego          stenogram,    informacja

Grupa ds. samorządu terytorialnego          stenogram,    informacja

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych          informacja


 

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu         stenogram,    informacja

Grupa ds. Samorządu Terytorialnego          stenogram,    informacja          PROTOKÓŁ


Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Młodzieży           stenogram,    informacja


Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Rolnictwa          stenogram,    informacja

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów          stenogram,    informacja

Grupa ds. stowarzyszeń          stenogram,    informacja


 

Podzespół ds.Rolnictwa          stenogram,    informacja          STANOWISKO

Podzespół ds. Zdrowia         stenogram,    informacja


Zespół ds.Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          stenogram,    informacja

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej          informacja

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego          informacja


Zespół ds.Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja          PROTOKÓŁ

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego          stenogram,    informacja          USTALENIA

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

Podzespół ds.Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja

Grupa robocza ds. indeksacji i polityki społecznej          informacja


 

Podzespół ds. Górnictwa           stenogram,    informacja

Podzespół ds. Zdrowia          stenogram,    informacja


 

 

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,   informacja


Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Młodzieży          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          informacja          STANOWISKO

Podzespół ds. Zdrowia          stenogram,    informacja          PROTOKÓŁ

Grupa robocza ds. indeksacji          informacja


Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja


Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

Podzespół ds.Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja          SPRAWOZDANIE

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja

Grupa ds. indeksacji i polityki społecznej          informacja

Grupa ds. stowarzyszeń          stenogram,    informacja          PROTOKÓŁ


 

Podzespół ds. Młodzieży          stenogram,    informacja          STANOWISKO


Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja


 

Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja          SPRAWOZDANIE


Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja          SPRAWOZDANIE


Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja


Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja


O K R Ą G Ł Y    S T Ó Ł   –  k w i e c i e ń    1 9 8 9


 

    Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja


    Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja          STANOWISKO

    Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja           STANOWISKO

    Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja           STANOWISKO


 

   zakończenie obrad „Okrągłego Stołu”          stenogram,    informacja          POSTANOWIENIA KOŃCOWE


powrót na początek strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *