Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)Zobacz artykuł nt. realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.


zobacz projekt Senatu i Prezydenta R.P. - ARCHIWA PRZEŁOMU

zobacz projekt IPN - rok 1989

Okrągły Stół – kalendarz obrad  

Okrągły Stół – luty:   6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Okrągły Stół – marzec:   1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1011, 13, 1416, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30

Okrągły Stół – kwiecień:   1, 4, 5


O K R Ą G Ł Y   S T Ó Ł   –  l u t y     1 9 8 9

6_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad   

   rozpoczęcie obrad „Okrągłego Stołu”          stenogram,   informacja


8_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

   Zespół  ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,   informacja


9_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

   Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja


10_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

   Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja


11_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

   Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja


13_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

   Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja


14_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

   Podzespół ds. Ekologii         stenogram,    informacja

   Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów          informacja


15_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

  

   Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          stenogram,    informacja

   Podzespół ds. Rolnictwa          stenogram,    informacja


16_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

  

   Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

   Podzespół ds. Młodzieży          stenogram,    informacja


17_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

    Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Rolnictwa         stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja


18_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

   

   Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Zdrowia          stenogram,    informacja


20_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

   

   Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja


21_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

    Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego          stenogram,    informacja

    Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów          stenogram,   informacja

                     Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych          informacja


22_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

    Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego          stenogram,    informacja

                     Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych          informacja


23_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

    Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          stenogram,    informacja

    Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych          informacja


24_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

    Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

    Grupa robocza ds. samorządu i form własności          informacja


25_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

    Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja

    Grupa ds. samorządu terytorialnego          stenogram,   informacja


26_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

   

   Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej     informacja

    Grupa ds. samorządu terytorialnego     informacja


27_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

    Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Rolnictwa           stenogram,    informacja

                     Grupa ds. stowarzyszeń          stenogram,    informacja


28_luty-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

    Podzespół ds. Młodzieży          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

    Podzespół ds. Zdrowia          stenogram,    informacja

                     Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów          stenogram,    informacja

                     Grupa ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych         informacja

                     Grupa ds. samorządu i form własności         informacja


O K R Ą G Ł Y    S T Ó Ł   –   m a r z e c    1 9 8 9


1_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego          stenogram,    informacja

Grupa robocza Podzespołu ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego    informacja


2_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          stenogram,    informacja

Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia          informacja


3_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego          stenogram,    informacja

Grupa ds. samorządu terytorialnego          stenogram,    informacja

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych          informacja


4_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu         stenogram,    informacja

Grupa ds. Samorządu Terytorialnego          stenogram,    informacja          PROTOKÓŁ


6_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Młodzieży           stenogram,    informacja


7_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Rolnictwa          stenogram,    informacja

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów          stenogram,    informacja

Grupa ds. stowarzyszeń          stenogram,    informacja


8_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

Podzespół ds.Rolnictwa          stenogram,    informacja          STANOWISKO

Podzespół ds. Zdrowia         stenogram,    informacja


9_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Zespół ds.Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          stenogram,    informacja

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej          informacja

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego          informacja


10_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Zespół ds.Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Ekologii          stenogram,    informacja          PROTOKÓŁ

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego          stenogram,    informacja          USTALENIA

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja

Podzespół ds.Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja

Grupa robocza ds. indeksacji i polityki społecznej          informacja


11_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

Podzespół ds. Górnictwa           stenogram,    informacja

Podzespół ds. Zdrowia          stenogram,    informacja


13_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

 

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,   informacja


14_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Młodzieży          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej          informacja          STANOWISKO

Podzespół ds. Zdrowia          stenogram,    informacja          PROTOKÓŁ

Grupa robocza ds. indeksacji          informacja


16_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja


17_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja

Podzespół ds.Reformy Prawa i Sądów          stenogram,    informacja          SPRAWOZDANIE

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja

Grupa ds. indeksacji i polityki społecznej          informacja

Grupa ds. stowarzyszeń          stenogram,    informacja          PROTOKÓŁ


18_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

Podzespół ds. Młodzieży          stenogram,    informacja          STANOWISKO


20_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja


21_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

Podzespół ds. Górnictwa          stenogram,    informacja          SPRAWOZDANIE


22_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu          stenogram,    informacja          SPRAWOZDANIE


23_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja


30_marzec-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja


O K R Ą G Ł Y    S T Ó Ł   –  k w i e c i e ń    1 9 8 9


1_kwiecien-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

    Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja


4_kwiecien-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

    Zespół ds. Reform Politycznych          stenogram,    informacja          STANOWISKO

    Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej          stenogram,    informacja           STANOWISKO

    Zespół ds. Pluralizmu Związkowego          stenogram,    informacja           STANOWISKO


5_kwiecien-150x150 Okrągły Stół - kalendarz obrad  

 

   zakończenie obrad „Okrągłego Stołu”          stenogram,    informacja          POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów) – patrz Ludzie.
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.

Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku – Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

powrót na początek strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *