Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)


Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.

Okrągły Stół – koalicja: A – F

 

Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów)
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.


 

Okrągły Stół – strona opozycyjno-solidarnościowa:      A – F,     G – Ł,     M – P,     R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

Okrągły Stół – strona koalicyjno-rządowa:      A – F,     G – Ł,     M – P,     R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

 (kliknij w nazwisko, aby uzyskać więcej informacji o danej osobie)

strona koalicyjno-rządowa: A - F

Adamczuk Tomasz

rolnik, poseł ZSL

uczestnik obrad plenarnych

Podzespół ds. Rolnictwa

Andryszczak Bolesław

Wspólnota Węgla Kamiennego

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Andrzejczyk Krzysztof

działacz OPZZ, Federacja Pracowników Lasów Państwowych

Podzespół ds. Ekologii

Andrzejewski Adam

doradca ministra budownictwa

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Andrzejewski Roman

profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej

wiceprzewodniczący Ekologicznego Ruchu Społecznego

Podzespół ds. Ekologii

Aleksiewicz Norbert

Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych

uczestnik obrad plenarnych

Bafia Jerzy

profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Baka Władysław

profesor ekonomii, członek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej (współprzewodniczący)

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Balcer Łukasz

minister sprawiedliwości, Stronnictwo Demokratyczne

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (współprzewodniczący)

Bartosik Marek

zastępca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Bartosz Julian

redaktor naczelny „Sprawy i Ludzie”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Baszkiewicz Jan

prawnik, historyk, politolog, historyk idei

Zespół ds. Reform Politycznych

Bąk Józef

prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

Podzespół ds. Rolnictwa

Bąk Marian

Wspólnota Węgla Kamiennego

Podzespół ds. Górnictwa

Bęben Artur

profesor Akademii Górniczo-Hutniczej

Podzespół ds. Górnictwa

Białecki Klemens

przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor SGPiS

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Bieć Alfred

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Bielak Janusz

działacz OPZZ, TNOiK Koszalin

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Bielakowski Janusz

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Bijak Jerzy

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Bilik Andrzej

redaktor naczelny Działu Programów Informacyjnych Telewizji

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Błuszkowski Jan

doktor nauk humanistycznych, zastępca kierownika Wydziału Społeczno-Organizacyjnego KC PZPR

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Reform Politycznych

Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej

Bodnar Artur

politolog, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN 

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Reform Politycznych

Bogucki Marek

wiceminister w Urzędzie Postępu Technicznego i Wdrożeń

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Bokszczarnin Gustaw

kierownik Wydziału Ochrony Pracy, Zdrowia i Środowiska OPZZ

Podzespół ds. Ekologii

Podzespół ds. Zdrowia

Boroń Piotr

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Brodzki Jan

„Trybuna Ludu”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Brol Jan

wiceminister sprawiedliwości

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego (współprzewodniczący)

Grupa robocza ds. stowarzyszeń (współprzewodniczący)

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy

Buchała Kazimierz

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Konsultacyjnej, PZPR

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Budny Edward

dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Budny Eugeniusz

dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa w Warszawie

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Chajneta Rajmund

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Chodkowska Helena

Stronnictwo Demokratyczne

Podzespół ds. Młodzieży

Chodnicki Zygmunt

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Chojnacki Piotr

przewodniczący ZSL w Koninie

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Cholewa Ryszard

pracownik Akademii Nauk Społecznych PZPR

Podzespół ds. Rolnictwa

Chołodowski Waldemar

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Dembowski Bronisław

biskup rzymskokatolicki, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

uczestnik spotkań w Magdalence

obserwator obrad plenarnych

Cierpka Zbigniew

działacz OPZZ

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Ciesielski Jan

działacz OPZZ

Podzespół ds. Górnictwa

Cieszyński Kazimierz

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (ekspert)

Ciosek Stanisław

członek Biura Politycznego KC PZPR, sekretarz KC PZPR, sekretarz generalny PRON

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Cubała Andrzej

rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (ekspert)

Cybulko Mirosław

działacz ZSL, b. minister zdrowia

Podzespół ds. Zdrowia

Cypryniak Kazimierz

członek Biura Politycznego KC PZPR, przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR

Zespół ds. Reform Politycznych

Czaja Zofia

poseł PZPR

Zespół ds. Reform Politycznych

Czajkowski Zbigniew

zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia PAX

członek Narodowej Rady Kultury, Trybunału Stanu, Rady Konsultacyjnej

Zespół ds. Reform Politycznych

Czarnecka Maria

działacz ZKiOR

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Czarnecki Adam

dyrektor Szpitala Kolejowego w Warszawie, członek CKKP KC PZPR

Podzespół ds. Zdrowia

Czarnota Marek

drużynowy ZHP

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Czarkowski Ryszard

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Czop Stanisław

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Czubiński Lucjan

generał, wiceminister spraw wewnętrznych, PZPR

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Daszewski Kazimierz

Ministerstwo Finansów

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Dawydzik Lech

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Długołęcki Waldemar

wicedyrektor Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Długosz Kazimierz

redaktor naczelny „Nowa Wieś”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Długosz Stanisław

doktor ekonomii, zastępca przewodniczącego Komisji Planowania

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Dobrzyński Andrzej

redaktor naczelny „Prawo i Życie”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Drozdowski Stanisław

dyrektor KWB „Bełchatów”

Podzespół ds. Górnictwa

Drzęźla Bogdan

Politechnika Śląska

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Dubiński Krzysztof

doradca gen. Czesława Kiszczaka

uczestnik spotkań w Magdalence
(przygotowywał dokumenty negocjacyjne)

Farfała Ryszard

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Filipiak Jerzy

PZPR

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Fisiak Jacek

minister edukacji narodowej, b. rektor UAM

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (współprzewodniczący)

Formański Witold

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Foss Anna

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

powrót na górę strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *