Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)


Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.

Okrągły Stół – koalicja: G – Ł

 

Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów)
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.


 

Okrągły Stół – strona opozycyjno-solidarnościowa:      A – F,     G – Ł,     M – P,     R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

Okrągły Stół – strona koalicyjno-rządowa:      A – F,     G – Ł,     M – P,     R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

(kliknij w nazwisko, aby uzyskać więcej informacji o danej osobie)

 

strona koalicyjno-rządowa: G - Ł

Gabryś Gerard

poseł PZPR, KWK „Barbara”

Podzespół ds. Górnictwa

Garlej Jerzy

dyrektor departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Garlicki Leszek

profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (ekspert)

Gawłowski Karol

docent w Akademii Nauk Społecznych PZPR

Podzespół ds. Rolnictwa

Gazda Zdzisław

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Gąsiorowski Bartłomiej

Zespół ds. Reform Politycznych (asystent przewodniczącego)

Gdula Andrzej

członek KC PZPR, b. wiceminister spraw wewnętrznych

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Reform Politycznych

Gdulewicz Tadeusz

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Gebethner Stanisław

prawnik, politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, działacz PRON

Zespół ds. Reform Politycznych

Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej

Gendek Bolesław

przewodniczący Rady Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

Podzespół ds. Ekologii

Georgica Paweł

Zespół ds. Reform Politycznych (ekspert)

Gieryszewski Waldemar

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Grupa robocza ds. majątkowych związków zawodowych

Gieysztor Aleksander

profesor historii, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

uczestnik obrad plenarnych

Gilejko Leszek

dyrektor Instytutu Badań Klasy Robotniczej w Akademii Nauk Społecznych

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Giutow-Jankowicz Maria

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego (ekspert)

Globan-Klas Tomasz

zastępca dyrektora Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Gnat Edward

rolnik, poseł ZSL

Podzespół ds. Rolnictwa

Gniazdowski Andrzej

Podzespół ds. Ekologii

Godziński Leonard

dyrektor Kombinatu PGR Olsztyn

Podzespół ds. Rolnictwa

Gorycki Ryszard

wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Goszcz Wojciech

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Gozdek Krzysztof

dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Góralski Witold

docent, doktor, specjalista problematyki związków zawodowych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grabowski Roman

dyrektor liceum w Tomaszowie Mazowieckim

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Gracel Witold

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Graniecki Maciej

dyrektor Biura Prawnego Urzędu Rady Ministrów

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Grembowicz Andrzej

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Grodzicki Ryszard

doktor na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego, PZPR

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Gruchalski Jerzy

poseł, wiceprzewodniczący CK Stronnictwa Demokratycznego

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Grzebisz-Nowicka Zofia

wiceprezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Grzesiak Kazimierz

kierownik Wydziału Rolnego KC PZPR

Podzespół ds. Rolnictwa

Grzybowski Leszek

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Reform Politycznych (ekspert)

Guglas Wojciech

przewodniczący Federacji Związków Pracowników Służby Zdrowia

Podzespół ds. Zdrowia

Gulczyński Mariusz

wykładowca akademicki, politolog, działacz PRON

Zespół ds. Reform Politycznych

Gustek Marian

przewodniczący Państwowej Rady Górnictwa

Podzespół ds. Górnictwa (współprzewodniczący)

Gutkowski Wojciech

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Gwiżdż Wiesław

prezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego

uczestnik obrad plenarnych

Haensel Zdzisław

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Hager-Małecka Bożena

profesor medycyny, poseł, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska

Podzespół ds. Ekologii

Harabin Zdzisław

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Helski Bogusław

Wspólnota Węgla Kamiennego

Podzespół ds. Górnictwa

Henschke Alina

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Hofman Jacek

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (asystent przewodniczącego)

Hołdakowski Marek

sekretarz KW PZPR w Gdańsku, zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR

uczestnik obrad plenarnych

Howzan Artur

prezes SDPRL, redaktor naczelny „Przeglądu Tygodniowego”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Hrynkiewicz Andrzej

profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej  i Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podzespół ds. Ekologii

Indulski Janusz

profesor, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Podzespół ds. Zdrowia

Iwaniec Kazimierz

przewodniczący Rady Krajowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa OPZZ

Podzespół ds. Rolnictwa

Izdebski Mieczysław

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Jachacz Bogdan

prezes Polskiej Agencji Prasowej

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (współprzewodniczący)

Jachymek Jan

działacz ZSL

Zespół ds. Reform Politycznych

Jacukowicz Zofia

dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Jaczewski Marian

dyrektor Instytutu Energetyki

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Jagiełło Stanisław

działacz OPZZ

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. majątkowych związków zawodowych

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Jajszczyk Ryszard

wiceprezes Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (ekspert)

Jakubowski Mieczysław

dyrektor w Urzędzie Rady Ministrów

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Janicki Jerzy

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Jankowski Zenon

prezes Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, PZPR

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Janowicz Zbigniew

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Janowski Jan

Stronnictwo Demokratyczne

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Janowski Zbigniew

przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa, OPZZ

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (współprzewodniczący)

Jarliński Janusz

działacz OPZZ

sygnatariusz „Porozumień Jastrzębskich”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Górnictwa

Jarosz Zdzisław

Zespół ds. Reform Politycznych (ekspert)

Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej (ekspert)

Grupa robocza ds. stowarzyszeń (ekspert)

Jaworski Janusz

Wspólnota Węgla Kamiennego

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Jełowicki Marcin

profesor prawa administracyjnego, Urząd Rady Ministrów

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Jeziorański Tomasz

dziennikarz „Życia Gospodarczego”

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Jędrzejewski Stanisław

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Josiak Barbara

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Juda Jan

profesor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska PAN

Podzespół ds. Ekologii

Jurkiewicz Jerzy

Związek Kółek i Organizacji Rolniczych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Kaczarek Zbigniew

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Kaczmarczyk Mieczysław

dyrektor Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu

Podzespół ds. Górnictwa

Kaczmarek Jan

prezes Naczelnej Organizacji Technicznej

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Kaleta Józef

profesor ekonomii w Uniwersytecie Wrocławskim

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Kalinowska Anna

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Kalinowski Wiesław

Narodowy Bank Polski

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Kaliński Janusz

Rada Krajowa Rolniczych Związków Branżowych

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Kałużyński Zygmunt

dziennikarz

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Kapłanek Andrzej

dyrektor Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla „Południe”

Podzespół ds. Górnictwa

Kawecki Władysław

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Kawka Andrzej

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Kazimierska Ryszarda

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Kelner Zbigniew

Centrala Zbytu Węgla „Węglokoks”

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Kędzia Zdzisław

docent w Instytucie Państwa i Prawa PAN

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (ekspert)

Kierski Bolesław

doradca sejmowej Komisji Budownictwa, OPZZ

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Kiszczak Czesław

gen. broni, poseł, minister spraw wewnętrznych, członek Biura Politycznego KC PZPR

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Klamut Jan

dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Kliks Ireneusz

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Kliś Józef

redaktor naczelny „Za i Przeciw”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Klonowski Zbigniew

dyrektor Głównego Biura Projektów i Studiów Górniczych

Podzespół ds. Górnictwa

Kluczyński Jan

dyrektor Instytutu Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego MEN

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Kłoda Kazimierz

doradca Stanisława Cioska

uczestnik spotkań w Magdalence
(przygotowywał dokumenty negocjacyjne)

 

Kłopotowski Jan

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Kociela Wacław

Wspólnota Węgla Kamiennego

Podzespół ds. Górnictwa

Kochan Zbigniew

kierownik Wydziału Polityczno-Społecznego OPZZ

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Kołodko Grzegorz

dyrektor Instytutu Finansów

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Kołodziejczak Jan

dyrektor Zakładów „Telkom-Teletra”, członek KC PZPR

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Kołodziejczyk Paweł

działacz OPZZ

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Kołodziejski Jerzy

profesor architektury w Politechnice Gdańskiej

Podzespół ds. Ekologii (współprzewodniczący)

Komender Zenon

przewodniczący Stowarzyszenia PAX

uczestnik obrad plenarnych

Koperski Stanisław

działacz OPZZ

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Koprowicz Witold

dyrektor Kopalni Skalnych Surowców Drogowych

Podzespół ds. Górnictwa

Koronka Katarzyna

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Korozs Łucja

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Korzeniowski Ryszard

I sekretarz KZ PZPR KWK „Borynia”

Podzespół ds. Górnictwa

Kossowski Marek

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Kostecki Mikołaj

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Kostrzewski Jan Karol

profesor, prezes Polskiej Akademii Nauk

uczestnik obrad plenarnych

Kotlarek Krzysztof

Zespół ds. Reform Politycznych (ekspert)

Kotowski Bolesław

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Kowalczyk Edward

Podzespół ds. Górnictwa

Kowalczyk Józef

kierownik biura prasy ZSL

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Kowalski Włodzimierz

profesor geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stronnictwo Demokratyczne

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Kozakiewicz Mikołaj

profesor socjologii oświaty i wychowania, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, ZSL

uczestnik obrad plenarnych

Podzespół ds. Młodzieży

Krajewski Mieczysław

doradca OPZZ

uczestnik spotkań w Magdalence

Krawczyk Lech

lekarz wojewódzki z Kielc

Podzespół ds. Zdrowia

Królewski Bogdan

poseł ZSL

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Królikowski Czesław

wiceminister edukacji narodowej

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Krużel Zdzisław

działacz OPZZ

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Krzemiński Jan

sekretarz Zarządu Głównego ZSMP

Podzespół ds. Młodzieży

Krzyżanowski Jacek

działacz OPZZ

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Kubiak Hieronim

socjolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek KC PZPR

Zespół ds. Reform Politycznych

Kubrak Andrzej

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Kuczera Edward

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej (asystent przewodniczącego)

Kulczycki Czesław

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Kulczyński Wacław

wiceminister ochrony środowiska i zasobów naturalnych

Podzespół ds. Ekologii

Kulikowski Franciszek

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Kuszewski Krzysztof

Podzespół ds. Zdrowia (asystent przewodniczącego)

Kwaśniewski Aleksander

przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego (współprzewodniczący)

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Kwiatkowski Jerzy

dyrektor departamentu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Podzespół ds. Ekologii

Kwietniewska Anna

działacz OPZZ

Podzespół ds. Zdrowia

Langer Tomasz

profesor prawa, wojewoda gdański

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Latalski Maciej

profesor, dyrektor ZOZ w Warszawie

sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej

Podzespół ds. Zdrowia

Lech Anna

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Legieć Jerzy

Kombinat Miedzi Lubin

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Leśniak Mieczysław

Wydział Ideologii, Prasy i Propagandy Stronnictwa Demokratycznego

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Lewandowski Wincenty

wiceminister finansów

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Liniecki Julian

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Lipowczan Adam

Główny Instytut Górnictwa

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Lisowski Andrzej

Główny Instytut Górnictwa

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Litwinowicz Marian

doradca w Gabinecie Premiera

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Lubański Włodzimierz

wiceprzewodniczący OPZZ, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Podzespół ds. Ekologii

Lubczyński Maciej

KC PZPR

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Lutostański Krzysztof

wicedyrektor Głównego Urzędu Statystycznego

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

 

Ławniczak Włodzimierz

Rada Naczelna ZSP

Podzespół ds. Młodzieży

Łętowski Janusz

profesor w Instytucie Państwa i Prawa PAN

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Łotys Jerzy

wiceprzewodniczący Wydziału Informacji i Propagandy OPZZ

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Łoziński Włodzimierz

dziennikarz, „Trybuna Ludu”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Łuczak Aleksander

sekretarz NK ZSL

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Łukasiewicz Bogdan

Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Łukasiewicz Ryszard

redaktor naczelny „Ekspresu Wieczornego”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

powrót na górę strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *