Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)


Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.

Okrągły Stół – koalicja: M – P

 

Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów)
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.


 

Okrągły Stół – strona opozycyjno-solidarnościowa:      A – F,      G – Ł,     M – P,     R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

Okrągły Stół – strona koalicyjno-rządowa:      A – F,     G – Ł,     M – P,     R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

(kliknij w nazwisko, aby uzyskać więcej informacji o danej osobie)

 

strona koalicyjno-rządowa: M - P

Macias Franciszek

dyrektor „Siarkopolu”

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Majewski Stanisław

prezes ZSL w Zamościu

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Majewski Wit

działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Maksymiuk Janusz

Centralny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych

Podzespół ds. Rolnictwa

Maksymiuk Krzysztof

poseł, działacz OPZZ

Podzespół ds. Młodzieży

Malec Jerzy

kierownik Wydziału Oświaty PAX

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Malec Włodzimierz

kurator sądowy

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Małecki Kazimierz

wiceminister w Urzędzie Rady Ministrów

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Manicki Maciej

działacz OPZZ

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Manugiewicz Waldemar

Ministerstwo Finansów

Grupa robocza ds. indeksacji

Markowicz Michał

NK ZSL

Podzespół ds. Ekologii

Mariański Jan

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Marlewski Jerzy

kierownik Wydziału Oświaty PAX

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Martyniuk Henryk

działacz OPZZ

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Martyniuk Wacław

wiceprzewodniczący OPZZ

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Maruszyńska Czesława

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Nawrocki Witold

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego (obserwator Międzynarodowego Biura Pracy)

Masewicz Walery

profesor w Instytucie Państwa i Prawa PAN

Zespół ds. Reform Politycznych (ekspert)

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy

Matczak Aneta

uczennica LO w Gostyninie, członek ZHP

Podzespół ds. Młodzieży

Matczewski Adam

Polska Akademia Nauk

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Matey-Tyrowicz Maria

profesor w Instytucie Państwa i Prawa PAN

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Matuszewski Harald

działacz OPZZ

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Matuszkiewicz Wojciech

działacz OPZZ

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Michna Jerzy

dyrektor Zrzeszenia Przemysłu Surowców Chemicznych

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Orszulik Alojzy

biskup rzymskokatolicki, pallotyn, dyrektor Biura Prasowego Episkopatu

obserwator obrad plenarnych

uczestnik spotkań w Magdalence

Mieczkowski Lucjan

wiceminister budownictwa i gospodarki przestrzennej

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Mieńkowski Stanisław

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Mierzwiński Adam

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Milewska Alicja

działacz OPZZ

Podzespół ds. Zdrowia

Miller Leszek

sekretarz KC PZPR

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Młodzieży (współprzewodniczący)

Minkiewicz Maria

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Miodowicz Alfred

poseł, przewodniczący OPZZ,  członek Biura Politycznego KC PZPR

uczestnik obrad plenarnych

Misiąg Wojciech

Ministerstwo Finansów

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Miszczyk Bronisław

działacz OPZZ

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Młynarczyk Wiesław

wiceminister rolnictwa

Podzespół ds. Rolnictwa

Morawski Kazimierz

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

uczestnik obrad plenarnych

Moric Rajmund

przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górników

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Górnictwa (współprzewodniczący)

Moskal Maria

poseł ZSL

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Musiałowska Lidia

Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Musioł Józef

wiceminister sprawiedliwości

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Mżygłód Tadeusz

działacz OPZZ

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (ekspert)

Mżyk Kazimierz

dyrektor Centrum Studiów Samorządowych

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Naczyński Andrzej

dyrektor KWK „Ziemowit”

Podzespół ds. Górnictwa

Nawacki Lesław

wiceminister pracy i polityki socjalnej

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy

Niczyporuk Piotr

Podzespół ds. Młodzieży

Niemiec Jerzy

profesor pedagogiki w Uniwersytecie Warszawskim (filia w Białymstoku)

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Niwiński Ryszard

prezes Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Białymstoku

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Nestorowicz Tadeusz

Wydział Kadr KC PZPR

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Ney Roman

sekretarz naukowy PAN

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Niglus Henryk

Wspólnota Węgla Kamiennego

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Nowacka-Waliszka Alina

działacz OPZZ

Podzespół ds. Zdrowia

Nowakowski Stanisław

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego (asystent przewodniczącego)

Nowicki Roman

prezes spółdzielni „Tani Dom”, przewodniczący Rady Budownictwa PRON

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Nowikow Barbara

Podzespół ds. Zdrowia

Nuckowski Julian

zastępca naczelnika ZHP, zastępca przewodniczącego Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej

Podzespół ds. Młodzieży

Obsadny Kazimierz

przewodniczący NSZZ Pracowników Zakładów Mechanicznych w Ostrzeszowie

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Okuniewski Józef

profesor ekonomii w SGGW-AR, dyrektor Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN,

b. minister rolnictwa

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Rolnictwa

Olechowski Andrzej

dyrektor departamentu w Ministerstwie Współpracy z Zagranicą

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia

Olesiak Kazimierz

wicepremier, minister rolnictwa

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Oleksy Józef

minister ds. związków zawodowych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Olszowski Jerzy

działacz OPZZ

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (ekspert)

Oniszczuk Jerzy

działacz OPZZ

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (obserwator OPZZ)

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Opaśnik Marek

Biuro Propagandy OPZZ

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Opolski Janusz

Podzespół ds. Zdrowia

Orłowska Janina

Biuro Prawne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Orzechowski Kazimierz

historyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne

Zespół ds. Reform Politycznych

Ozdowski Jerzy

profesor, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodniczący PRON

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Padlewski Jan

Narodowy Bank Polski

Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia

Pańkow Wiesław

I sekretarz KZ PZPR KWK „Dymitrow”

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Paprzycki Lech

doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Paris Antoni

Rada Główna Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów  (obserwator KPKiOR)

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Pawlak Janusz

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Pawłowski Janusz

dyrektor generalny w Ministerstwie Przemysłu

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Górnictwa

Pawłowski Zbigniew

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Peterko Marian

działacz OPZZ

Podzespół ds. Górnictwa

Piasecki Ładysław

Stowarzyszenie PAX

Podzespół ds. Młodzieży

Piekara Andrzej

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego (ekspert)

Pielachowski Józef

nauczyciel w szkole podstawowej w Poznaniu

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Pietras Józef

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Pietrasik Eugeniusz

dyrektor departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Podzespół ds. Młodzieży

Pietraszkiewicz Krzysztof

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego (asystent przewodniczącego)

Pietroń Kazimierz

profesor radiologii, Lublin, działacz Stronnictwa Demokratycznego

Podzespół ds. Zdrowia

Pilardy Roman

wiceprezes Komitetu ds. Radia i Telewizji

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Pindel Eugeniusz

członek KC PZPR

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Piotrowski Włodzimierz

docent w Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Piwkowski Wiktor

dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Ogólnego

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Podemski Stanisław

dziennikarz tygodnika „Polityka”, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (obserwator UChD)

Podkaminer Leon

doktor ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN,  OPZZ

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej) (ekspert)

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Pogonowska-Jucha Emilia

sędzia Sądu Wojewódzkiego w Krośnie, ZSL

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Polok Andrzej

działacz OPZZ

Podzespół ds. Młodzieży

Pomykało Wojciech

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Popiela Tadeusz

profesor, b. rektor Akademii Medycznej w Krakowie

Podzespół ds. Zdrowia

Protakiewicz Krzysztof

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Przecławska Anna

profesor pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Konsultacyjnej, PRON

uczestnik obrad plenarnych

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Przygodzki Henryk

poseł PZPR, Centralny Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Podzespół ds. Rolnictwa

Puszczewicz Edward

zastępca dyrektora generalnego Wspólnoty Węgla Kamiennego

Podzespół ds. Górnictwa

powrót na górę strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *