Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)


Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.

Okrągły Stół – koalicja: R – Z

 

Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów)
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.


 

Okrągły Stół – strona opozycyjno-solidarnościowa:     A – F,     G – Ł,     M – P,     R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

Okrągły Stół – strona koalicyjno-rządowa:      A – F,     G – Ł,     M – P,     R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

(kliknij w nazwisko, aby uzyskać więcej informacji o danej osobie)

 

strona koalicyjno-rządowa: R - Z

Radiukiewicz Sławomir

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Radke Lech

członek komisji OPZZ ds. budownictwa

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Rajkiewicz Antoni

profesor ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, członek Rady Konsultacyjnej

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)  (współprzewodniczący)

Rączkiewicz Tadeusz

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Rolnictwa

Rembierz Henryk

sekretarz KW PZPR w Katowicach

Podzespół ds. Górnictwa

Renowicki Stanisław

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Reykowski Janusz

psycholog, profesor nauk humanistycznych, członek Biura Politycznego KC PZPR

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Reform Politycznych (współprzewodniczący)

Rogala Jan

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Roman Marek

rektor Politechniki Warszawskiej, Stronnictwo Demokratyczne

Podzespół ds. Ekologii

Rukat Wacław

dyrektor Biura Prawnego Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (obserwator CZKiOR)

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Rupala Bogumił

działacz OPZZ

Podzespół ds. Górnictwa

Rutkowski Stefan

działacz OPZZ

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Rybarczyk Edward

Federacja Konsumentów

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Rychlewski Jan

profesor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, sekretarz KZ PZPR w PAN

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Rychlik Barbara

działacz OPZZ

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Ryms Włodzimierz

wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Sabiniewicz Jerzy

Stronnictwo Demokratyczne

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Sadowski Zdzisław

profesor ekonomii, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

do listopada 1988 wicepremier

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Salski Wojciech

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Sanetra Walery Jan

profesor prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy

Sawicki Janusz

działacz OPZZ

Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia

Secomski Kazimierz

profesor ekonomii, członek Rady Państwa i Rady Konsultacyjnej

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego (współprzewodniczący)

Seidel Ryszard

działacz OPZZ

Podzespół ds. Zdrowia

Sekuła Ireneusz

wicepremier, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Senkała Józef

działacz OPZZ

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Siła-Nowicki Władysław

emerytowany adwokat, obrońca w procesach politycznych

od 1987 członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa

doradca Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Szczecinie

zaproszony przez stronę koalicyjno-rządową

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Siarkiewicz Kazimierz

profesor prawa Akademii Spraw Wewnętrznych

Podzespół ds. Rolnictwa (ekspert)

Siminowicz Kazimierz

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Sitnicki Stanisław

doradca ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych

Podzespół ds. Ekologii

Siuta Jan

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Siwiec Marek

redaktor naczelny „ITD”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Serafin Władysław

członek prezydium  Rady Głównej ZRKiOR

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Serwiński Mieczysław

poseł, profesor Politechniki Łódzkiej, przewodniczący sejmowej Komisji Budownictwa

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (współprzewodniczący)

Skolasiński Ryszard

przewodniczący Komisji Polityczno-Społecznej OPZZ

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Smoleń Marek

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Snopkiewicz Jacek

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Sobotka Zbigniew

zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR,  I sekretarz KF PZPR Huta „Warszawa”

wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZSMP

uczestnik obrad plenarnych

Podzespół ds. Młodzieży

Socha Jan

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Sokolewicz Wojciech

profesor w Instytucie Państwa i Prawa PAN

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego (współprzewodniczący)

Sołtyk Andrzej

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Sołtyk Grażyna

rolniczka, Koło Gospodyń Wiejskich

Podzespół ds. Rolnictwa

Sommer Jerzy

docent Uniwersytetu Wrocławskiego

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Soroko Romuald

dyrektor Centralnego Zarządu Zakładów Karnych

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Sosnowski Jerzy

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Sosnowski Romuald

wiceprzewodniczący OPZZ

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego (współprzewodniczący)

Sowiński Mieczysław

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Stachura Mieczysław

dziennikarz, poseł PAX

Podzespół ds. Rolnictwa

Stadnik Adam

prezes Wojewódzkiego Komitetu ZSL

Podzespół ds. Rolnictwa

Stajniak Józef

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Stankiewicz Jerzy

Wspólnota Węgla Kamiennego

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Stankiewicz Wiesław

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Starszak Hipolit

generał, zastępca Prokuratora Generalnego PRL, PZPR

b. szef Biura Śledczego MSW

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Stec-Fus Dorota

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Stelmaszczyk Robert

student Politechniki Warszawskiej, SZSP

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Stępień Władysław

działacz OPZZ

Podzespół ds. Górnictwa

Stępniewski Jerzy

dyrektor Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Stolz Stanisław

Naczelny Sąd Administracyjny

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Strupczewski Andrzej

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Strużek Bolesław

prof. SGGW-AR w Warszawie, członek prezydium NK ZSL

uczestnik spotkań w Magdalence

Surman Jerzy

działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Suzdorf Janina

Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy

Syrokomski Janusz

przewodniczący Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Szalkiewicz Franciszek

działacz CZKiOR

Podzespół ds. Młodzieży

Szambelan Marek

Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów

Podzespół ds. Rolnictwa (ekspert)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Szarek Roman

sekretarz NK ZSL

Podzespół ds. Młodzieży

Szczegielniak Czesław

działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Szczepański Wojciech

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Szczygielski Jerzy

zastępca naczelnika ZHP

Podzespół ds. Młodzieży

Szewczak Krzysztof

Ministerstwo Przemysłu

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Szostek Mieczysław

profesor medycyny, przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Szreder Bogumił

członek prezydium Zarządu Krajowego ZMW

Podzespół ds. Młodzieży

Szreniawski Jan

profesor prawa, UMCS w Lublinie

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Szreter Jerzy

p.o. minister pracy i spraw socjalnych

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Szumowski Maciej

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Szwarc Karol

zastępca redaktora naczelnego „Życia Gospodarczego”

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Szymanek Tadeusz

sędzia Sądu Najwyższego, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

uczestnik spotkań w Magdalence

Szymańska Aleksandra

działacz OPZZ

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Szymański Władysław

poseł ZSL, członek Rady Państwa

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Szymczykiewicz Konrad

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Szymkiewicz Jarosław

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (ekspert)

Szyndzielorz Karol

dziennikarz, publicysta, komentator radiowy i telewizyjny

Zespół ds. Reform Politycznych

Śliwiński Stanisław

NK ZSL

Podzespół ds. Rolnictwa (współprzewodniczący)

Świątkiewicz Jerzy

wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Stronnictwo Demokratyczne

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Święcicki Marcin

doktor ekonomii, sekretarz generalny Konsultacyjnej Rady Gospodarczej

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności) (współprzewodniczący)

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Świrgoń Waldemar

redaktor naczelny „Chłopskiej Drogi”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Tabkowski Sławomir

kierownik Wydziału Informacji KC PZPR

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Taniewski Wojciech

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Toeplitz Krzysztof Teodor

dziennikarz

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Traczyk Jan

Naczelny Komitet ZSL

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Trylski Antoni

rolnik, Centralny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych

Podzespół ds. Zdrowia

Trzciński Janusz

profesor prawa państwowego na Uniwersytecie Warszawskim

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Tuszyński Wacław

profesor w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (ekspert)

Tuszyński Zdzisław

działacz OPZZ

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Tysarowski Wiesław

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Uhma Czesław

profesor w Instytucie Budownictwa Rolniczego i Komunalnego w Płocku

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Urban Jerzy

minister, rzecznik prasowy strony koalicyjno-rządowej

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Uziębło Jerzy

wiceprzewodniczący OPZZ, członek Rady Państwa

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Reform Politycznych

Waksmundzki Józef

dyrektor Departamentu Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Walaczek Jan

poseł PAX

Podzespół ds. Zdrowia

Wasiljew Anatol

działacz OPZZ

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Wawrzyniak Alfred

poseł, Zarząd Główny PAX

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Wdowiak Leszek

działacz OPZZ

Podzespół ds. Zdrowia

Węgrzyn Feliks

Podzespół ds. Ekologii

Wiatr Jerzy J.

profesor socjologii w Uniwersytecie Warszawskim, PZPR

Zespół ds. Reform Politycznych

Wiatr Sławomir

pracownik Instytutu Nauk Politycznych PAN

Podzespół ds. Młodzieży (współprzewodniczący)

Wielańczyk Andrzej

działacz OPZZ

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Wilczek Mieczysław

minister przemysłu

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Górnictwa

Wilkanowicz Miłosz

dyrektor Biura Rad Narodowych Rady Państwa

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Winczorek Piotr

dr hab. specjalista prawa konstytucyjnego, działacz Stronnictwa Demokratycznego

Zespół ds. Reform Politycznych

Wiśniewski Stanisław

działacz OPZZ, przewodniczący Rady Weteranów Pracy

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Witkowski Henryk

przewodniczący Rady Pracowniczej w „Waryńskim”

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Włodarczyk Włodzimierz C.

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Włodarz Alicja

działacz OPZZ

Podzespół ds. Zdrowia

Wołek Jan

działacz CZKiOR

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Wojciechowski Marian

profesor historii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Archiwów Państwowych

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Wojtczak Andrzej

wiceminister zdrowia, profesor w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Podzespół ds. Zdrowia (współprzewodniczący)

Wolnicka-Szalek Barbara

dyrektor departamentu w Ministerstwie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Wosik Ewa

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Wójcik Józef

redaktor naczelny „Słowa Powszechnego”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Wójcik Zbigniew

lekarz wojewódzki, Kraków,  działacz OPZZ

Podzespół ds. Zdrowia

Wójtowicz Grzegorz

Ministerstwo Finansów

Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia

Wróbel Jan

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Wróblewski Andrzej

Ministerstwo Finansów

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

 

Wyganowski Stanisław

Rada Krajowa Rolniczych Związków Branżowych

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Wymysłowski Sławomir

Federacja Konsumentów

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Wysocki Jerzy

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Wysocki Marian

I sekretarz KW PZPR w Zamościu

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Zabierowski Jan

Akademia Górniczo-Hutnicza

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Zabłocki Janusz

przewodniczący Polskiego Związku Katolicko-Społecznego

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Zaciura Jan

wiceprzewodniczący ZNP, działacz OPZZ

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (współprzewodniczący)

Zacher Lech

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Zajfert Stanisław

dyrektor Biura Prawnego Ministerstwa Finansów

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Zawadzka Barbara

profesor w Instytucie Państwa i Prawa PAN

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Zawadzki Lesław

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Zawadzki Sylwester

profesor zwyczajny nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Państwa

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej

Zbrzyzny Ryszard

działacz OPZZ

Podzespół ds. Górnictwa

Zemler Zbigniew

kierownik Wydziału Prasy i Informacji OPZZ

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Zgłobicki Edward

członek prezydium, sekretarz CK Stronnictwa Demokratycznego

uczestnik obrad plenarnych

Ziaja Kazimierz

dyrektor kopalni „Lubin”

Podzespół ds. Górnictwa

Zielińska Joanna

przedstawicielka rolników

Podzespół ds. Zdrowia

Zielonka Aleksander

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Zimny Henryk

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Zimoch Jerzy

działacz OPZZ

Podzespół ds. Górnictwa

Zowczak Andrzej

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

Grupa robocza ds. majątkowych związków zawodowych

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy

Zwara Czesław

Zespół ds. Reform Politycznych (ekspert)

Zygadłowicz Tomasz

Wyższy Urząd Górniczy

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Żukowski Waldemar

docent botanik Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Stronnictwo Demokratyczne

Podzespół ds. Ekologii

Żochowski Jacek

profesor medycyny, Szpital MSW w Warszawie

Podzespół ds. Zdrowia

Żołnowski Zenobiusz

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Żółtkowski Wiesław

Wydział Społeczno-Zawodowy KC PZPR

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

powrót na górę strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *