Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)


Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.

Okrągły Stół – opozycja: G – Ł

 

Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów)
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.


 

Okrągły Stół – strona opozycyjno-solidarnościowa:      A – F,    G – Ł,    M – P,    R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

Okrągły Stół – strona koalicyjno-rządowa:      A – F,    G – Ł,    M – P,    R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

(kliknij w nazwisko, aby uzyskać więcej informacji o danej osobie)

 

strona opozycyjno-solidarnościowa: G - Ł

Gawlik Radosław

inżynier eksploatacji i ekonomiki transportu

działacz Ruchu „Wolność i Pokój”

członek RKW Dolny Śląsk

Podzespół ds. Ekologii

Geremek Bronisław

historyk, doktor hab., Instytut Historii PAN

d.h.c. uniwersytetów w Utrechcie, Tours oraz Columbia (Nowy York)

doradca KKW NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych (współprzewodniczący)

Podzespół ds. Młodzieży

Gil Mieczysław

hutnik, dziennikarz, rolnik, działacz NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Gintowt-Jankowicz Maria

prawnik, docent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

współpracownik Komisji Kultury Regionu Mazowsze (1980-81)

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego (ekspert)

Gęsicka Grażyna

socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Podzespół ds. Górnictwa

Glapiński Andrzej

inżynier górnik, nadinspektor w Okręgowy Urzędzie Górniczym we Wrocławiu

organizator i wykładowca Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

Podzespół ds. Górnictwa

Gocłowski Tadeusz

biskup rzymskokatolicki, ordynariusz diecezji gdańskiej

uczestnik spotkań w Magdalence

Golik Elżbieta

studentka V roku Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim

redaktor biuletynu informacyjnego „Suma” i pisma „Votum”

Podzespół ds. Młodzieży

Gołąb Bogusław Kazimierz

technik, mechanik maszyn i urządzeń okrętowych, projektant instalacji okrętowych

przewodniczący Komisji Ekologicznej Regionu Gdańsk NSZZ „S”

Podzespół ds. Ekologii

Góralska Helena

ekonomistka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

członek zespołu ds. warunków bytu w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych przy KK NSZZ „S”

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Górny Jan Andrzej

technik informatyk. działacz związkowy NSZZ „S”

przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S” (1985-87)

redaktor „Przeglądu Katowickiego”

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Grajcarek Anna

pielęgniarka-instrumentariuszka w Państwowym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Krakowie

członek Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego NSZZ „S”

Podzespół ds. Zdrowia

Grabska Stanisława

artysta plastyk

wiceprzewodnicząca Komisji Stowarzyszeń w Komitecie Obywatelskim

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego (współprzewodnicząca)

Grupa robocza ds. stowarzyszeń (współprzewodnicząca)

Grocki Władysław

technik elektromonter urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego

członek RKW Dolny Śląsk, przewodniczący Komisji Górniczej Zagłębia Miedziowego

Podzespół ds. Górnictwa

Grudziński Andrzej

architekt, docent w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

współautor ekspertyzy dla Lecha Wałęsy nt. problemu mieszkaniowego w Polsce

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Grzelak Janusz

psycholog, doktor hab., docent na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

członek TKK NSZZ”S” UW

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Grzymisławska Anna

prawnik, specjalista ds. organizacji w Akademii Medycznej w Poznaniu

członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia NSZZ „S”

Podzespół ds. Zdrowia

Grzywacz Jerzy

fizyk, docent w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie Gdańskim

członek KIK w Gdańsku, współzałożyciel Gdańskiego Stowarzyszenia Akademickiego

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Hagemejer Krzysztof

doktor ekonomii, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Halik Janusz

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Hall Aleksander

historyk, publicysta, redaktor „przeglądu Katolickiego”, „Polityki Polskiej”

członek Prymasowskiej Rady Społecznej, wiceprezes Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Hansen Arwid Yrio

lekarz, specjalista medycyny przemysłowej i higieny pracy

zastępca Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (1970-83)

wykładowca Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Ministerstwa Pracy

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Hejmanowska Stefania

technik chemik, sekretarka

członek prezydium Rady Regionu Gorzów Wielkopolski NSZZ „S”

Podzespół ds. Ekologii

Iłowiecki Maciej Tadeusz

biochemik, dziennikarz, popularyzator, publicysta

wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

współzałożyciel, członek Rady Głównej Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Isio Wiesław

operator urządzeń suwnicowych Stoczni Gdańskiej

Podzespół ds. Młodzieży

Jankowska Janina

polonistka, dziennikarka radiowa

nagroda „Prix Italia 1981 za reportaż ze strajku w Stoczni Gdańskiej „Polski Sierpień”

działaczka oficyny fonograficznej NOW-a, pracownik Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

dziennikarka prasy niezależnej

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Janowski Andrzej

polonista, docent w Instytucie Badań Pedagogicznych

kierownik Zakładu Psychologicznych Problemów Kształcenia i Wychowania

współtwórca Niezależnego Ruchu Harcerskiego

działacz oświaty niezależnej

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Janowski Gabriel

doktor nauk rolniczych, adiunkt w SGGW-AR w Warszawie

właściciel gospodarstwa rolnego

członek Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (współprzewodniczący)

Podzespół ds. Rolnictwa

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Jarodzki Lech Kazimierz

inżynier w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Górnictwa Odkrywkowego

adiunkt, kierownik Pracowni Prognoz Hydrogeologicznych w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor”

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Józefiak Cezary

profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Teorii Wzrostu Gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim

członek rządowej Komisji ds. Reformy Gospodarczej

członek Rady Naukowej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KK NSZZ „S”

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Jasiński Jerzy

doktor hab. nauk prawnych, profesor w Instytucie Państwa i Prawa PAN

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (ekspert)

Jaśkowski Jerzy

doktor nauk medycznych

członek Franciszkańskiego Klubu Ekologicznego i Polskiego Klubu Ekologicznego

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Jedynak Tadeusz

działacz związkowy, przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”

sygnatariusz „Porozumień Jastrzębskich”

członek TKK NSZZ „S”, internowany, represjonowany

Podzespół ds. Górnictwa

Johan Wiesław

prawnik, dziennikarz

obrońca w procesach politycznych

publicysta prasy niezależnej

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Juchnowicz Stanisław

architekt-urbanista, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, kierownik Zakładu Planowania Przestrzennego

przewodniczący oddziału krakowskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich

przewodniczący Polskiego Klubu Ekologicznego

Podzespół ds. Ekologii

Jurczak Stefan

technik mechanik w Hucie im. Lenina – Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni

działacz związkowy, m.in. przewodniczący RKS Małopolska

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Kaczanowski Mieczysław

dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego „Wiadomości Zachodnich”

redaktor biuletynu Tymczasowej Krajowej rady Rolników „S”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Kaczyński Jarosław

prawnik, do 1981 pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (filia w Białymstoku), autor prac naukowych

od 1976 współpracownik KOR, współredaktor „Głosu”

kierownik sekcji prawnej Ośrodka Badań Społecznych Mazowsze (1980-81)

członek Komitetu Helsińskiego w Polsce

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Kaczyński Lech

prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

od 1977 współpracownik Biura Interwencyjnego KSS „KOR”

kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych w Gdańsku

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy

Kalbarczyk Witold Paweł

student III roku Akademii Medycznej w Warszawie

delegat Ogólnopolskiego Porozumienia NZS AM

Podzespół ds. Zdrowia

Kallas Marian

historyk ustroju, docent w Instytucie Historyczno-Prawnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

wykładowca Wszechnicy Związkowej

członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Kamiński Mariusz

student Uniwersytetu Warszawskiego

członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS

wiceprzewodniczący NZS na UW

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Kamiński Wojciech

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (asystent przewodniczącego)

Karaś Henryk

inżynier górnik, poprzednio sztygar zmianowy w Zakładzie Doświadczalnym Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie

członek Komisji Miedziowej przy MKR „S” w KGHM

Podzespół ds. Górnictwa

Kasprzyk Rafał

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Łódzkim, aplikant adwokacki

od 1987 ekspert Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”

Podzespół ds. Ekologii

Kassenberg Andrzej

pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego

Podzespół ds. Ekologii

Kindler Janusz

doktor hab., inżynier, pracownik naukowy Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

przewodniczący sekcji systemów wodno-gospodarczych Komitetu Gospodarki Wodnej PAN

członek grupy doradców UNEP  (organizacja Narodów Zjednoczonych ds. ochrony środowiska)

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Klasik Andrzej

profesor ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Systemów Planowania

członek Duszpasterstwa Akademickiego, Rady Społecznej Biskupa Katowickiego

Grupa ds. samorządu terytorialnego (ekspert)

Kłeczek Zdzisław

profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Podzespół ds. Górnictwa

Kłosik Andrzej

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Kłosowski Wojciech

artysta plastyk

współzałożyciel Federacji Zielonych

Podzespół ds. Ekologii

Kofman Jan

historyk, politolog, doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego (filia w Białymstoku)

redaktor naczelny Kwartalnika Politycznego „Krytyka”

członek kierownictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej (NOW-a)

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Kostrzewa Ryszard

monter, spawacz

przewodniczący Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”  w Łodzi

Podzespół ds. Ekologii

Kowalewski Adam T.

architekt-urbanista, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

członek prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Kozłowski Krzysztof

doktor filozofii, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”

doradca Komisji Robotniczej Hutników w Hucie im. Lenina (1980-81)

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (współprzewodniczący)

Kozłowski Stefan

profesor w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, autor ok. 300 publikacji

współautor niezależnych ekspertyz dot. ochrony środowiska

członek Zarządu Głownego Polskiego Klubu Ekologicznego i Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Podzespół ds. Ekologii (współprzewodniczący)

Krankowski Marek

pracownik pionu technicznego w ZSO „Polam-Gdańsk”

założyciel i prezes Gdańskiego Klubu Samorządowego

założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego

członek Gdańskiej Izby Samorządu, delegowany na obrady przez I Krajowe Forum Samorządu Załogi w Poznaniu

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Król Marcin

doktor filozofii, publicysta, założyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Res Publica”

publicysta i wydawca niezależny

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Krywulko Wiktor

technik-górnik, metaniarz-pomiarowiec, pracownik dołowy KWK „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu

członek Krajowej Komisji Górnictwa „S”, delegowany do obrad przez MK „S” w Jastrzębiu

Podzespół ds. Górnictwa

Kulerski Marek

lekarz, pediatra-anestezjolog w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie

członek Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „S”

Podzespół ds. Zdrowia

Kulerski Wiktor

plastyk, nauczyciel, biolog, historyk sztuki

od 1976 współpracownik KOR

współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce

członek Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „S”

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Kulesza Hanna

ekonomistka. docent w Zakładzie Programowania Rozwoju Mieszkalnictwa przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Kulesza Michał

prawnik, docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

kierownik zespołu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

harcerz, harcmistrz, komendant 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy i Szczepu tzw. Czarnej Jedynki

kierownik zespołu badawczego nt. samorządem terytorialnym w Komisji Reformy Gospodarczej

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Kunicki-Goldfinger Władysław

mikrobiolog, genetyk, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

członek rzeczywisty PAN, założyciel i redaktor „Acta Microbiologica Polona”

współorganizator i członek Towarzystwa Kursów Naukowych (1977-80), Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk

członek kierownictwa PPS

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Kupryszewski Gotfryd

profesor chemii, kierownik Zespołu Naukowego Chemii Bioorganicznej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych

członek Gdańskiego Stowarzyszenia Akademickiego

Podzespół ds. Ekologii

Kuratowska Zofia

lekarz internista i hematolog, doktor hab. nauk medycznych, docent w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

kierownik Poradni Hematologicznej CMKP, ordynator oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie

współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom

redaktor naczelna „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”, członek Społecznej Rady Funduszu Wydawnictw Niezależnych

członek Komitetu Koordynacyjnego Warszawskiej Służby Zdrowia, przewodnicząca Społecznej Komisji Zdrowia

Podzespół ds. Zdrowia (współprzewodnicząca)

Kurczewski Jacek

socjolog, docent w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

redaktor „Res Publiki”

członek Rady Programowej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KK NSZZ „S”

działacz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Kuroń Jacek

pedagog, historyk, działacz społeczny, publicysta niezależny

współautor (z Karolem Modzelewskim)  „Listu otwartego do członków partii” (1964), wielokrotnie represjonowany

współzałożyciel KOR, wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych

doradca MKZ w Gdańsku, następnie KKP i KK „S” (1980)

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Górnictwa

Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej

Lamentowicz Wojciech

doktor hab. nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

publicysta prasy niezależnej,współpracownik „Krytyki”, członek redakcji :Nowej Koalicji”

członek konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, doradca ruchu „Wolność i Pokój”

Zespół ds. Reform Politycznych (ekspert)

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Leopold Antoni

doktor nauk rolniczych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

członek Komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej i Kościelnego Komitetu Rolniczego

Podzespół ds. Rolnictwa

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Lipiec Edward

absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, właściciel gospodarstwa ogrodniczego

członek prezydium Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”

Podzespół ds. Rolnictwa

Lipowski Adam

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Lis Bogdan

mechanik, operator sprzętu, pilot wycieczek, odlewnik

od 1978 współpracownik Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

internowany, represjonowany

przewodniczący Komisji Zagranicznej NSZZ „S”

Zespół ds. Reform Politycznych

Lityński Jan

matematyk, publicysta niezależny

od 1977 członek KSS „KOR”, współpracownik Biura Interwencyjnego

redaktor „Biuletynu Informacyjnego”, kwartalnika politycznego „Krytyka”, współpracownik i redaktor „Robotnika”

internowany, represjonowany

Podzespół ds. Górnictwa

Liwak Władysław

prawnik, radca prawny Huty „Stalowa Wola”

działacz związkowy, członek KKW NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. majątkowych związków zawodowych

Łuczywo Helena

anglistka, absolwentka ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego

od 1977 redaktor prasy niezależnej: „Robotnik”, „AS”, „Tygodnik Mazowsze”

w 1977 współzałożycielka pisma „Robotnik”, represjonowana

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Łuszczewski Andrzej

technik ogrodnik, właściciel gospodarstwa rolnego

współinicjator Duszpasterstwa Rolników

członek Tymczasowej Krajowej rady Rolników „S”

Podzespół ds. Młodzieży

powrót na górę strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *