Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)


Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.

Okrągły Stół – opozycja: M – P

 

Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów)
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.


 

Okrągły Stół – strona opozycyjno-solidarnościowa:      A – F,     G – Ł,     M – P,     R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

Okrągły Stół – strona koalicyjno-rządowa:      A – F,    G – Ł,    M – P,    R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

(kliknij w nazwisko, aby uzyskać więcej informacji o danej osobie)

 

strona opozycyjno-solidarnościowa: M - P

Majewska Wanda

ekonomistka, starszy asystent w Zakładzie Epidemiologii przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

współautorka ekspertyzy „Założenia i kierunki reformy opieki zdrowotnej”

współzałożycielka NSZZ „S” w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Małecki Edward

prawnik, właściciel gospodarstwa rolnego

internowany, represjonowany

współzałożyciel Tymczasowej Krajowej Rady Rolników NSZZ „S”

Podzespół ds. Rolnictwa

Matuszkiewicz Aniela

Podzespół ds. Ekologii (asystent przewodniczącego)

Mazowiecki Tadeusz

prawnik publicysta niezależny, doradca NSZZ „S”

redaktor naczelny miesięcznika „Więź” (1958-81)

redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”

wiceprzewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

internowany, represjonowany

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego (współprzewodniczący)

Podzespół ds. Górnictwa

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Mazurkiewicz Jan

elektromonter, student historii, pracownik fizyczny, publicysta niezależny

działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach

działacz Śląskiego Klubu Ekologicznego

członek redakcji pism „Wybór”, „Martwa Natura”

Podzespół ds. Ekologii

Melcer Albin

inżynier budowlany, starszy inspektor nadzoru w Generalnej Dyrekcji Budowy Metra w Warszawie

działacz związkowy, w 1983 współzałożyciel nielegalnej Grupy Międzyzwiązkowej

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Merkel Jacek

inżynier budowy okrętów, konserwator w kościele św. Elżbiety w Gdańsku

działacz związkowy

internowany, represjonowany

członek Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańsk i KKW NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Michnik Adam

historyk, eseista, publicysta polityczny, autor książek

członek kierownictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOW-a”

członek KOR, współorganizator i wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych

redaktor prasy niezależnej: „Zapis”, „Biuletyn Informacyjny”, „Krytyka”

od 1965 działacz opozycji, represjonowany, internowany

doradca Regionu Mazowsze NSZZ „S”, doradca KKW NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Mieszkowski Witold

architekt-urbanista, wykładowca na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich (1976-83)

członek prezydium Zarządu Głównego SARP (1985-88)

członek Prymasowskiej Rady Budowy Kościołów Warszawy

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Mikłaszewski Aureliusz

doktor, wykładowca w Instytucie Górnictwa na Politechnice Wrocławskiej

działacz związkowy, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Instytucie Górnictwa

współzałożyciel Polskiego Klubu Ekologicznego we Wrocławiu

Podzespół ds. Ekologii

Mikusiński Wiktor

Podzespół ds. Rolnictwa (asystent przewodniczącego)

Milczanowski Andrzej

prawnik, radca prawny w „Optimus” sp. z o.o. w Szczecinie

prokurator Prokuratury Powiatowej w Szczecinie (1962-68)

od 1978 współpracownik Biura Interwencyjnego KSS „KOR”

działacz związkowy, sekretarz Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” w Szczecinie

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Miłkowski Andrzej

technik mechanik, pracownik Huty „Warszawa”

działacz związkowy, przewodniczący rady Robotniczej Huty (1981-86)

współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Moskwa Jacek

prawnik, dziennikarz prasy katolickiej

zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Królowa Apostołów”

publicysta „Res Publica” i „Gazety Bankowej”

do 1982 zastępca redaktora naczelnego „Słowa Powszechnego”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Mujżel Jan

profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Funkcjonowania Gospodarki w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

członek rządowej Komisji ds. Reformy Gospodarczej

od 1980 członek NSZZ „S”

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Nawrocki Michał

fizyk, doktor hab. w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego

działacz związkowy, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ”S” na UW

członek prezydium Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” na UW

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (ekspert)

Nawrocki Witold

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego (obserwator Międzynarodowego Biura Pracy)

Nowacki Jan

doktor nauk prawnych, adiunkt w SGPiS, wykładowca prawa gospodarczego i prawa pracy

działacz związkowy, członek zespołu prawników NSZZ”S” przygotowującego kierunki reformy prawa pracy

doradca prawny przy parafii św. Józefa w Ursusie, wykładowca prawa pracy dla górników w Piekarach Śląskich

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Nowotna-Walcowa Róża

doktor medycyny, zastępca ordynatora III Oddziału Wewnętrznego Szpitala Praskiego w Warszawie

od 30 lat członek Komisji Kontroli Zawodowej przy Ministerstwie Zdrowia

współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom

członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia NSZZ „S”

Podzespół ds. Zdrowia

Olszewski Edward

nauczyciel wf, technik budowlany, starszy mistrz w KWB „Bełchatów”

działacz związkowy, członek RKW Ziemi Łódzkiej NSZZ „S”

do rozmów delegowany przez Komitet Strajkowy KWB „Bełchatów”

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Olszewski Jan

adwokat w Zespole Adwokackim w Pruszkowie, obrońca w procesach karnych i politycznych

członek zarządu Klubu Krzywego Koła (1956-62)

współpracownik KOR, KSS „KOR”, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela

doradca KKP i KK NSZZ „S”

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Onyszkiewicz Janusz

doktor matematyki, wykładowca w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, alpinista, speleolog

rzecznik prasowy NSZZ „S”, represjonowany, internowany

rzecznik prasowy strony opozycyjno-solidarnościowej

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Orszulik Alojzy

biskup rzymskokatolicki, pallotyn, dyrektor Biura Prasowego Episkopatu

obserwator obrad plenarnych

uczestnik spotkań w Magdalence

Osmańczyk Edmund Jan

publicysta, działacz społeczny, autor trzech różnojęzycznych Encyklopedii ONZ

poseł na Sejm (1952-64, 1969-84),  członek Rady Państwa (1979-80)

prezes ZAIKS (1984088)

Zespół ds. Reform Politycznych

Owsiński Jan Marek

dziennikarz niezależny
odpowiedzialny za dokumentację dźwiękową
(pierwszy prezes Polskiego Radia po 1989 r.)

Pacewicz Piotr

Zespół ds. Reform Politycznych (asystent przewodniczącego)

Pałubicki Janusz

historyk sztuki, rencista

działacz związkowy, przewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Pańko Walerian

prawnik, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

działacz Duszpasterstwa Akademickiego i Duszpasterstwa Ludzi Pracy

Podzespół ds. Rolnictwa

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Paszyński Aleksander

dziennikarz, działacz gospodarczy, absolwent Akademii Nauk Politycznych w Warszawie

redaktor naczelny miesięcznika „Domy Spółdzielcze” (1964-66), dziennikarz Polityki (do1982), współorganizator „Przeglądu Technicznego – Innowacje”

współzałożyciel i prezes spółdzielni „Murator”, miesięcznika „Murator”

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej (współprzewodniczący)

Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia

Pawłowicz Krystyna

doktor nauk prawnych, wykładowca Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim

aplikacja sędziowska (zajmuje się prawem administracyjnym w stosunkach gospodarczych)

członek Komisji Zakładowej NSZZ „S” na Wydziale Prawa i Administracji UW

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Pietrzyk Alojzy

ślusarz górnictwa podziemnego w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu

działacz związkowy, członek KKW NSZZ”S”, przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Górnictwa (współprzewodniczący)

Piotrowski Leszek

adwokat w Zespole Adwokackim w Wodzisławiu Śląskim, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

obrońca w procesach politycznych, represjonowany, internowany

doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w KWK „Manifest Lipcowy” (sierpień 1988)

Podzespół ds. Górnictwa

Piszel Andrzej

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Polański Zygmunt

profesor ekonomii, kierownik Zakładu Ekonomiki Rybackiej w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni

wykładowca Wszechnicy Związkowej NSZZ „S”

członek Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego

uczestnik Gdańskiej Inicjatywy Obywatelskiej

Podzespół ds. Ekologii

Polmański Piotr

górnik KWK „Andaluzja”, student prawa Uniwersytetu Śląskiego

działacz związkowy, represjonowany

wydelegowany na obrady przez Krajową Komisję Górnictwa NSZZ „S”

Podzespół ds. Górnictwa

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Puciata Jerzy

artysta malarz, działacz kulturalny

prezes Zarządu Głównego ZPAP, Komitetu Polskiego AIAP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Plastyków)

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

powrót na górę strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *