Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)Zobacz artykuł nt. realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.


zobacz projekt Senatu i Prezydenta R.P. - ARCHIWA PRZEŁOMU

zobacz projekt IPN - rok 1989

Okrągły Stół – stenogramy obrad

(kliknij w datę, aby pobrać stenogram w pliku pdf)

 

Okrągły Stół  –  obrady plenarne:   6 luty,  5 kwiecień 1989


 

Okrągły Stół – Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej:  8 luty,   13 luty,   20 luty,   27 luty,   6 marzec,
13 marzec16 marzec20 marzec22 marzec,   23 marzec30 marzec1 kwiecień4 kwiecień

Okrągły Stół – Zespół ds. Reform Politycznych:  10 luty18 luty1 marzec9 marzec20 marzec22 marzec,
23 marzec, 30 marzec4 kwiecień

Okrągły Stół – Zespół ds. Pluralizmu Związkowego: 9 luty, 16 luty, 24 luty, 6 marzec, 10 marzec, 16 marzec,
20 marzec, 23 marzec, 30 marzec, 4 kwiecień

 


Okrągły Stół – Podzespół ds. Ekologii:  14 luty22 luty23 luty24 luty2 marzec3 marzec9 marzec,
10 marzec

Okrągły Stół – Podzespół ds. Górnictwa: 17 luty, 20 luty, 25 luty, 2 marzec, 3 marzec, 11 marzec, 14 marzec,
17 marzec, 21 marzec

Okrągły Stół – Podzespół ds. Młodzieży: 16 luty, 28 luty, 6 marzec, 14 marzec, 18 marzec

Okrągły Stół – Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego: 22 luty, 1 marzec, 3 marzec, 10 marzec

Okrągły Stół – Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej:  15 luty23 luty2 marzec9 marzec

Okrągły Stół – Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów: 11 luty, 21 luty, 22 luty, 27 luty, 28 luty, 7 marzec,
10 marzec, 16 marzec, 17 marzec

Okrągły Stół – Podzespół ds. Rolnictwa:  15 luty17 luty27 luty7 marzec8 marzec

Okrągły Stół – Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego: 21 luty

Okrągły Stół – Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu:  17 luty25 luty4 marzec10 marzec17 marzec,
22 marzec

Okrągły Stół – Podzespół ds. Zdrowia:  18 luty28 luty8 marzec11 marzec14 marzec

 


Okrągły Stół – Grupa robocza ds. Indeksacji Płac i Dochodów:  14, 21 luty, 28 luty, 7 marzec,  10, 14, 17

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. majątkowych związków zawodowych: (brak daty)

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego:  9 marzec

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych:  21, 23, 28 luty, 3 marzec

Okrągły Stół – Grupa ds. ordynacji wyborczej: 26 luty

Okrągły Stół – Grupa ds. polityki gospodarczej:  9 marzec

Okrągły Stół – Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia: 2 marzec

Okrągły Stół – Grupa ds. Samorządu Terytorialnego:  25 luty3 marzec4 marzec

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. samorządu i form własności: 24, 28 luty

Okrągły Stół – Grupa ds. Stowarzyszeń:  27 luty7 marzec17 marzec

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych: 22 luty

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy: (brak daty)


 

Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów) – patrz Ludzie.
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.

Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku – Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *