Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)Zobacz artykuł nt. realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.


zobacz projekt Senatu i Prezydenta R.P. - ARCHIWA PRZEŁOMU

zobacz projekt IPN - rok 1989

Tygodnik Mazowsze

Tygodnik Mazowsze to najpopularniejsze czasopismo opozycji solidarnościowej, wydawane w konspiracji od 11 lutego 1982 do 12 kwietnia 1989, w nakładzie od 50 do 80 tys. egz (wydano 290 numerów w formacie A4, offset).

Zespół redakcyjny w różnych okresach, m.in. (alfabetycznie): Anna Bikont (ps. Anna Mól), Piotr Bikont, Tomasz Burski (ps. Tomasz Chudy), Zofia Bydlińska-Czernuszczyk, Barbara Dąbrowska, Anna Dodziuk, Olga Iwaniak, Wojciech Kamiński (ps. Alex), Joanna Kluzik, Krzysztof Leski (ps. K. Pajka), Agata Niewiarowska, Piotr Pacewicz (ps. Feliks Felicki), Małgorzata Pawlicka, Brygida Pytkowska, Elżbieta Regulska, Joanna Szczęsna (ps. Jan Klincz), Marta Woydt (ps. Jagna, gagman), Ludwika Wujec (ps. Michał Kos), Gwido Zlatkes

Współpracownicy (alfabetycznie): Seweryn Blumsztajn, Wojciech Cesarski, Jan Cywiński, Tomasz Chlebowski, Jacek Kalabiński (ps. Kass i Kassandra), Irena Lasota, Renata Majewska, Marek Michalski, Jan Rytkiewicz, Roman Stefański, Anna Sianko, Joanna Stasińska-Weschler, Halina Szymula.

Znaczna część zespołu redakcyjnego „TM”, dzięki porozumieniom „Okrągłego Stołu”, utworzyła „Gazetę Wyborczą”.

 


styczeń 1989

 


luty 1989


marzec 1989


kwiecień 1989


zobacz wszystkie numery Tygodnika Mazowsze