Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)Zobacz artykuł nt. realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.


zobacz projekt Senatu i Prezydenta R.P. - ARCHIWA PRZEŁOMU

zobacz projekt IPN - rok 1989

Okrągły Stół – zespoły, podzespoły, grupy robocze

Okrągły Stół – Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa:  Janusz Beksiak, Ryszard Bugaj, Zbigniew Bujak, Mieczysław Gil, Helena Góralska, Krzysztof Hagemejer, Gabriel Janowski, Cezary Józefiak, Andrzej Miłkowski, Jan Mujżel, Aleksander Paszyński, Jan Rosner, Henryk Sienkiewicz, Grażyna Staniszewska, Tomasz Stankiewicz, Grzegorz Stawski, Andrzej Stelmachowski, Andrzej Topiński, Witold Trzeciakowski (przew.), Andrzej Wieczorek, Andrzej Wielowieyski, Irena Wóycicka

strona koalicyjno-rządowa: Władysław Baka (przew.), Stanisław Długosz, Ryszard Gorycki, Jerzy Gruchalski, Jerzy Jurkiewicz, Jan Kaczmarek, Józef Kaleta, Grzegorz Kołodko, Jan Kołodziejczak, Marek Kossowski, Wincenty Lewandowski, Krzysztof Lutostański, Maciej Manicki, Wacław Martyniuk, Lidia Musiałowska, Andrzej Olechowski, Kazimierz Olesiak, Józef Okuniewski, Antoni Rajkiewicz, Zdzisław Sadowski, Ireneusz Sekuła, Karol Szwarc, Władysław Szymański, Marcin Święcicki, Jan Traczyk, Mieczysław Wilczek, Henryk Witkowski, Andrzej Wróblewski

asystenci przewodniczących: Edward Kuczera,  Maria Woydt

przebieg obrad  (informacje)  –  8, 13, 20, 27 luty, 6, 13, 16, 20, 22, 23, 30 marzec, 1, 4 kwiecień

stenogramy –   8, 13, 20, 27 luty,  6, 13, 16, 20, 22, 23, 30 marzec,  1, 4 kwiecień  (pdf)

STANOWISKO  – 4 kwiecień 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Zespół ds. Reform Politycznych

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Piotr Baumgart, Ryszard Bender, Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Bronisław Geremek (przew.), Janusz Grzelak, Aleksander Hall, Jarosław Kaczyński, Krzysztof Kozłowski, Marcin Król, Jacek Kuroń, Bogdan Lis, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik,  Edmund Osmańczyk, Ryszard Reiff, Jerzy Regulski, Henryk Samsonowicz, Antoni Stawikowski, Stanisław Stomma, Adam Strzembosz, Janina Zakrzewska,

strona koalicyjno-rządowa: Jerzy Bafia, Jan Baszkiewicz, Jan Błuszkowski, Artur Bodnar, Kazimierz Buchała, Kazimierz Cypryniak, Zofia Czaja, Zbigniew Czajkowski, Jacek Fisiak, Andrzej Gdula, Stanisław Gebethner, Mariusz Gulczyński, Bogdan Jachacz, Jan Jachymek, Bogdan Królewski, Hieronim Kubiak,  Aleksander Kwaśniewski,  Leszek Miller, Rajmund Moric, Kazimierz Orzechowski, Jan Rychlewski, Janusz Reykowski (przew.), Kazimierz Secomski, Władysław Siła-Nowicki, Karol Szyndzielorz, Jerzy Uziębło, Jerzy J. Wiatr, Piotr Winczorek, Jan Zaciura, Sylwester Zawadzki

eksperci: Jerzy Ciemniewski, Paweł Georgica, Leszek Grzybowski, Zdzisław Jarosz, Krzysztof Kotlarek, Wojciech Lamentowicz, Walery Masewicz, Czesław Zwara

asystenci przewodniczących:  Bartłomiej Gąsiorowski, Piotr Pacewicz

przebieg obrad (informacje) –  10, 18 luty, 1, 9, 20, 22, 23, 30 marzec, 4 kwiecień

stenogramy –  10, 18 luty,  1, 9, 20, 22, 23, 30 marzec,  4 kwiecień  (pdf)

STANOWISKO4 kwiecień 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa:  Artur Balazs, Władysław Frasyniuk, Lech Kaczyński, Władysław Liwak, Tadeusz Mazowiecki (przew.), Albin Melcer, Jacek Merkel, Alojzy Pietrzyk, Edward Radziewicz, Edward Szwajkiewicz, Józef Ślisz, Henryk Wujec, Tadeusz Zieliński

strona koalicyjno-rządowa: Jan Brol, Witold Góralski, Witold Gracel, Stanisław Jagiełło, Mieczysław Jakubowski, Janusz Jarliński, Jacek Krzyżanowski,  Aleksander  Kwaśniewski (przew.), Maciej Lubczyński, Stanisław Majewski, Walery Masewicz, Harald Matuszewski, Lesław Nawacki, Kazimierz Obsadny, Józef Oleksy, Janusz Pawłowski, Tadeusz Rączkiewicz, Wacław Rukat, Walery Jan Sanetra, Władysław Serafin, Romuald Sosnowski (przew.), Anatol Wasiljew, Stanisław Wiśniewski, Jan Wołek

eksperci: Bolesław Banaszkiewicz

asystenci przewodniczących: Stanisław Nowakowski, Krzysztof Pietraszkiewicz, Ludwika Wujec

obserwator Międzynarodowego Biura Pracy:  Witold Nawrocki

przebieg obrad (informacje) –  9, 16, 24 luty, 6, 10, 16, 20, 23, 30 marzec, 4 kwiecień

stenogramy –  9, 16, 24 luty,  6, 10, 16, 20, 23, 30 marzec,  4 kwiecień   (pdf)

STANOWISKO4 kwiecień 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Ekologii

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Radosław Gawlik, Bogusław Gołąb, Stefania Hejmanowska, Stanisław Juchnowicz, Rafał Kasprzyk, Andrzej Kassenberg, Janusz Kindler, Wojciech Kłosowski, Ryszard Kostrzewa, Stefan Kozłowski (przew.), Gotfryd Kupryszewski, Jan Mazurkiewicz, Aureliusz Mikłaszewski, Zygmunt Polański, Zbigniew Wierzbicki, Michał Wilczyński

strona koalicyjno-rządowa: Krzysztof Andrzejczyk, Roman Andrzejewski, Gustaw Bokszczarnin, Bolesław Gendek, Andrzej Gniazdowski, Bożena Hager-Małecka, Andrzej Hrynkiewicz, Jan Juda, Jerzy Kołodziejski (przew.), Wacław Kulczyński, Jerzy Kwiatkowski, Włodzimierz Lubański, Michał Markowicz, Marek Roman, Stanisław Sitnicki, Feliks Węgrzyn, Waldemar Żukowski

eksperci: Janusz Bielakowski, Jerzy Bijak, Włodzimierz W. Bojarski, Władysław Dobrowolski, Michał Downarowicz, Jerzy Grzywacz, Zdzisław Harabin, Jerzy Jaśkowski, Anna Kalinowska, Jan Kłopotowski, Janusz Kindler, Mikołaj Kostecki, Bolesław Kotowski, Anna Lech, Julian Liniecki, Adam Mierzwiński, Janusz Pawlak, Jerzy Salmonowicz, Adolf Sapkowski, Wojciech Salski, Jan Siuta, Jerzy Sommer, Mieczysław Sowiński, Dorota Stec-Fus, Kazimierz Stępczak, Wojciech Szczepański, Józef Stajniak, Andrzej Strupczewski, Edmund Tołwiński, Jan Wróbel, Henryk Zimny

przebieg obrad (informacje) – 14, 22, 23, 24 luty, 2, 3, 9, 10 marzec

stenogramy – 14, 22, 23, 24 luty,  2, 3, 9, 10 marzec  (pdf)

PROTOKÓŁ10 marzec 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Górnictwa

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Krzysztof Betka, Mieczysław Borawski, Włodzimierz W. Bojarski, Ryszard Brzuzy, Paweł Czartoryski, Grażyna Gęsicka, Andrzej Glapoński, Władysław Grocki, Tadeusz Jedynak, Henryk Karaś, Zdzisław Kłeczek, Wiktor Krywulko, Jan Lityński, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Alojzy Pietrzyk (przew.), Leszek Piotrowski, Piotr Polmański, Grzegorz Stawski, Andrzej Stelmachowski, Jarosław Józef Szczepański, Witold Trzeciakowski, Stanisław Węglarz, Tadeusz Zieliński

strona koalicyjno-rządowa: Marian Bąk, Artur Bęben, Jan Ciesielski, Stanisław Drozdowski, Gerard Gabryś, Marian Gustek (przew.), Bogusław Helski, Janusz Jarliński, Mieczysław Kaczmarczyk, Andrzej Kapłanek, Zbigniew Klonowski, Wacław Kociela, Witold Koprowicz, Ryszard Korzeniowski, Edward Kowalczyk, Rajmund Moric (przew.), Andrzej Naczyński, Janusz Pawłowski, Marian Peterko, Edward Puszczewicz, Henryk Rembierz, Bogumił Rupala, Władysław Stępień, Mieczysław Wilczek, Ryszard Zbrzyzny, Kazimierz Ziaja, Jerzy Zimoch

eksperci: Bolesław Andryszczak, Edward Budny, Bogdan Drzęźla, Jan Andrzej Górny, Arwid Yrio Hansen, Marian Jaczewski, Lech Jarodzki, Janusz Jaworski, Zbigniew Kelner, Jerzy Legieć, Adam Lipowczan, Andrzej Lisowski, Franciszek Macias, Jerzy Michna, Adam Matczewski, Henryk Niglus, Jan Nowacki, Edward Olszewski, Wiesław Pańkow, Krzysztof Rajpert, Czesław Robakowski, Jerzy Stankiewicz, Tomasz Stankiewicz, Jerzy Stępniewski, Jan Zabierowski, Tomasz Zygadłowicz

obserwatorzy:  ks. Bernard Czernecki, ks. Stanisław Tkocz

przebieg obrad (informacje) – 17, 20, 25 luty, 2, 3, 11, 14, 17, 21 marzec

stenogramy –   17, 20, 25 luty,  2, 3, 11, 14, 17, 21 marzec (pdf)

SPRAWOZDANIE21 marzec 1989  (pdf)

(uwaga: 25 luty – „Informacje Biura Prasowego Lecha Wałęsy” podają termin obrad 26 luty, stenogramy 25 luty; prawdopodobnie „Informacje” zawierają błąd w dacie)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Młodzieży

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Robert Bitner, Jakub Boratyński, Andrzej Celiński (przew.), Marek Frąckowiak, Bronisław Geremek, Elżbieta Golik, Wiesław Isio, Andrzej Łuszczewski, Jan Rokita, Jarosław Sellin, Andrzej Sosnowski, Jarosław Śleszyński, Henryk Tachasiuk, Wojciech Wróblewski, Jan Jakub Wygnański

strona koalicyjno-rządowa: Helena Chodkowska, Mikołaj Kozakiewicz, Jan Krzemiński, Włodzimierz Ławniczak, Krzysztof Maksymiuk, Aneta Matczak, Leszek Miller (przew.), Piotr Niczyporuk, Julian Nuckowski, Ładysław Piasecki, Eugeniusz Pietrasik, Andrzej Polok, Zbigniew Sobotka, Franciszek Szalkiewicz, Roman Szarek, Jerzy Szczygielski, Bogumił Szreder, Sławomir Wiatr (przew.)

eksperci: Paweł Czartoryski, Julian Radziewicz, Andrzej Suchocki, Piotr Szynkiel, Hanna Świda-Ziemba, Jerzy Wertenstein-Żuławski

asystenci przewodniczących: Piotr Bikont

przebieg obrad (informacje) – 16, 28 luty, 6, 14, 18 marzec

stenogramy –  16, 28 luty,  6, 14, 18 marzec  (pdf)

STANOWISKO –  18 marzec 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Stefan Amsterdamski, Grzegorz Białkowski, Grzegorz Bierecki, Piotr Ciompa, Tadeusz Diem, Roman Duda, Władysław Findeisen, Janusz Grzelak, Andrzej Janowski, Wiktor Kulerski, Władysław Kunicki-Goldfinger, Janusz Pałubicki, Anna Radziwił, Henryk Samsonowicz (przew.), Adam Stanowski, Krystyna Starczewska, Stefan Starczewski, Andrzej Ziabicki, Janusz Ziółkowski

strona koalicyjno-rządowa: Marek Bartosik, Klemens Białecki, Marek Bogucki, Eugeniusz Budny, Zbigniew Cierpka, Maria Czarnecka, Jerzy Filipiak, Jacek Fisiak (przew.), Roman Grabowski, Zofia Grzebisz-Nowicka, Jan Klamut, Jan Kluczyński, Stanisław Koperski, Włodzimierz Kowalski, Czesław Królikowski, Aleksander Łuczak, Wit Majewski, Włodzimierz Malec, Jerzy Malec, Jan Mariański, Jerzy Marlewski, Roman Ney, Jerzy Niemiec, Józef Pielachowski, Anna Przecławska, Jan Rychlewski, Barbara Rychlik, Józef Senkała, Robert Stelmaszczyk, Jerzy Surman, Czesław Szczegielniak, Janusz Syrokomski, Marian Wojciechowski, Jan Zaciura (przew.)

eksperci: Alfred Bieć, Ryszard Czarkowski, Ryszard Farfała, Anna Foss, Zdzisław Gazda, Zdzisław Haensel, Zbigniew Janowicz, Wiesław Johan, Barbara Josiak, Andrzej Kawka, Andrzej Kubrak, Michał Nawrocki, Zbigniew Pawłowski, Wojciech Pomykało, Lech Zacher

asystenci przewodniczących: Jan Doktor

przebieg obrad (informacje) – 22 luty, 1, 3, 10 marzec

stenogramy –   22 luty,  1, 3, 10 marzec   (pdf)

USTALENIA10 marzec 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Jerzy Dłużniewski, Andrzej Dobrucki, Władysław Dominiak, Mieczysław Gil, Andrzej Grudziński, Hanna Kulesza, Witold Mieszkowski, Aleksander Paszyński (przew.), Janusz Sanocki, Zbigniew Zawistowski

strona koalicyjno-rządowa: Janusz Bielak, Jerzy Gruchalski, Zbigniew Janowski (przew.), Bolesław Kierski, Bogdan Łukasiewicz, Lucjan Mieczkowski, Ryszard Niwiński, Roman Nowicki, Wiktor Piwkowski, Lech Radke, Stefan Rutkowski, Mieczysław Serwiński (przew.), Czesław Uhma, Barbara Wolnicka-Szałek, Marian Wysocki

eksperci: Adam Andrzejewski, Kazimierz Cieszyński, Ryszard Jajszczyk, Tadeusz Mżygłód, Jerzy Olszowski, Wacław Tuszyński

asystenci przewodniczących: Wojciech Kamiński

przebieg obrad (informacje) – 15, 23 luty, 2, 9, 14 marzec

stenogramy –  15, 23 luty,  2, 9 marzec  (pdf)

STANOWISKO14 marzec 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Zbigniew Bujak, Jerzy Ciemniewski, Jarosław Kaczyński, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Milczanowski, Jan Olszewski, Zbigniew Romaszewski, Jadwiga Skórzewska, Adam Strzembosz (przew.), Jacek Taylor, Zofia Wasilkowska, Janina Zakrzewska, Tadeusz Zieliński

strona koalicyjno-rządowa: Łukasz Balcer (przew.), Kazimierz Buchała, Rajmund Chajneta, Piotr Chojnacki, Lucjan Czubiński, Ryszard Grodzicki, Zenon Jankowski, Marcin Jełowicki, Bronisław Miszczyk, Lech Paprzycki, Emilia Pogonowska-Jucha, Romuald Soroko, Hipolit Starszak, Jerzy Świątkiewicz, Janusz Trzciński, Józef Waksmundzki

eksperci: Andrzej Cubała, Lech Falandysz, Wanda Falkowska-Szymańska, Leszek Garlicki, Jerzy Jasiński, Zdzisław Kędzia, Andrzej Zoll

obserwatorzy: Jerzy Oniszczuk (OPZZ), Wacław Rukat (CZKiOR), Antoni Paris (KPKiOR), Stanisław Podemski (UChD)

asystenci przewodniczących:  Jacek Hofman

przebieg obrad (informacje) –  11, 21, 22, 27, 28 luty, 7, 10, 16, 17 marzec

stenogramy – 11, 21, 22, 27, 28  luty,  7, 10, 16, 17 marzec  (pdf)

SPRAWOZDANIE17 marzec 1989  (pdf)

(uwaga: 11 luty – „Informacje Biura Prasowego Lecha Wałęsy” podają termin 10 luty, stenogramy 11 luty; prawdopodobnie „Informacje zawierają błąd w dacie)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Rolnictwa

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa:  Artur Balazs, Piotr Baumgart, Jerzy Beszta-Borowski, Piotr Dąbrowski, Jerzy Dietl, Gabriel Janowski, Antoni Leopold, Edward Lipiec, Edward Małecki, Walerian Pańko, Zbigniew Rokicki, Andrzej Stelmachowski (przew.), Jacek Szymanderski, Józef Ślisz, Antoni Tokarczuk

strona koalicyjno-rządowa: Tomasz Adamczuk, Józef Bąk, Ryszard Cholewa, Karol Gawłowski, Edward Gnat, Leonard Godziński, Kazimierz Grzesiak, Kazimierz Iwaniec, Janusz Maksymiuk, Wiesław Młynarczyk, Józef Okuniewski, Henryk Przygodzki, Tadeusz Rączkiewicz, Grażyna Sołtyk, Adam Stadnik, Stanisław Śliwiński (przew.), Mieczysław Stachura

eksperci: Włodzimierz Dąbkowski, Kazimierz Siarkiewicz, Marek Szambelan

asystenci przewodniczących: Wiktor J. Mikusiński

przebieg obrad  (informacje) – 15, 17, 27 luty, 7, 8 marzec

stenogramy – 15, 17, 27 luty,  7, 8 marzec  (pdf)

STANOWISKO8 marzec 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Jacek Ambroziak, Stefan Bratkowski, Zbgniew Bujak, Iwo Byczewski, Eryk Chojnacki, Piotr Czerwiec, Stanisława Grabska (przew.), Marek Frąckowiak, Stefan Jurczak, Mariusz Kamiński, Adam Kowalewski, Michał Kulesza, Jacek Kurczewski, Walerian Pańko, Jerzy Regulski (przew.), Zbigniew Rokicki, Andrzej Rozmarynowicz, Henryk Rutkowski, Zbigniew Rykowski, Henryk Stępniak, Jan Zalewski, Jerzy Zdrada

strona koalicyjno-rządowa: Jerzy Bafia, Jan Brol (przew.), Jerzy Garlej, Kazimierz Małecki, Henryk Martyniuk, Maria Moskal, Józef Musioł, Janina Orłowska, Antoni Paris, Antoni Rajkiewicz, Kazimierz Secomski (przew.), Wojciech Sokolewicz, Mieczysław Szostek, Jan Szreniawski, Alfred Wawrzyniak, Janusz Zabłocki, Sylwester Zawadzki

asystenci przewodniczących: Jacek Żakowski

przebieg obrad  (informacje) – 21 luty

stenogramy – 21 luty  (pdf)

PROTOKÓŁ  Grupy ds. stowarzyszeń –  17 marzec 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Jacek Ambroziak, Grzegorz Boguta, Jan Dworak, Kazimierz Dziewanowski, Dariusz Fikus, Maciej Iłowiecki, Janina Jankowska, Mieczysław Kaczanowski, Jan Kofman, Krzysztof Kozłowski (przew.), Marcin Król, Helena Łuczywo, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Jacek Moskwa, Janusz Onyszkiewicz, Jacek Woźniakowski

strona koalicyjno-rządowa:  Julian Bartosz, Jan Brodzki, Andrzej Dobrzyński, Artur Howzan,  Bogdan Jachacz (przew.),  Zygmunt Kałużyński, Józef Kliś, Józef Kowalczyk, Mieczysław Leśniak, Włodzimierz Łoziński, Ryszard Łukasiewicz, Jerzy Łotys, Marek Opaśnik, Roman Pilardy,  Władysław Serafin, Waldemar Świrgoń, Sławomir Tabkowski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Jerzy Urban, Józef Wójcik, Zbigniew Zemler

eksperci: Andrzej Bilik, Waldemar Chołodowski, Kazimierz Długosz, Tomasz Globan-Klas, Waldemar Gieryszewski, Andrzej Grembowicz, Stanisław Jędrzejewski, Łucja Korozs, Jacek Kurczewski, Stanisław Mieńkowski, Maria Minkiewicz, Eugeniusz Pindel, Krzysztof Protakiewicz, Stanisław Renowicki, Jan Rogala, Kazimierz Siminowicz, Marek Siwiec, Jacek Snopkiewicz, Jan Socha, Maciej Szumowski, Jarosław Szymkiewicz

asystenci przewodniczących: Stanisława Domagalska

przebieg obrad  (informacje) –  17, 25 luty, 4, 10, 17, 22 marzec

stenogramy – 17, 25 luty,  4, 10, 17, 22 marzec  (pdf)

SPRAWOZDANIE22 marzec 1989  (pdf)

(uwaga: 25 luty – „Informacje Biura Prasowego Lecha Wałęsy” podają datę obrad 26 luty, stenogramy 25 luty; prawdopodobnie „Informacje” zawierają błąd w dacie)

 


 

Okrągły Stół – Podzespół ds. Zdrowia

uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Paweł Białek, Zbigniew Chłap, Maria Chmielowa, Marek Edelman, Anna Grajcarek, Anna Grzymisławska, Paweł Kalbarczyk, Marek Kulerski, Zofia Kuratowska (przew.), Róża Nowotna-Walcowa, Janusz Reguła, Władysław Sidorowicz, Joanna Staręga-Piasek, Andrzej Szczeklik, Jerzy Umiastowski, Edmund Wnuk-Lipiński, Ewa Wolak

strona koalicyjno-rządowa: Gustaw Bokszczarnin, Mirosław Cybulko, Adam Czarnecki, Wojciech Guglas, Janusz Indulski, Lech Krawczyk, Anna Kwietniewska, Maciej Latalski, Alicja Milewska, Alina Nowacka-Waliszka, Barbara Nowikow, Janusz Opolski, Kazimierz Pietroń, Tadeusz Popiela, Ryszard Seidel, Antoni Trylski, Jan Walaczek, Leszek Wdowiak, Alicja Włodarz, Andrzej Wojtczak (przew.), Zbigniew Wójcik, Joanna Zielińska, Jacek Żochowski

eksperci: Piotr Boroń, Stanisław Czop, Lech Dawydzik, Kinga Dunin-Horkawicz, Witold Formański, Tadeusz Gdulewicz, Wojciech Goszcz, Wojciech Gutkowski, Janusz Halik, Alina Henschke, Mieczysław Izdebski, Ireneusz Kliks, Katarzyna Koronka, Wanda Majewska, Wojciech Matuszkiewicz, Czesława Maruszyńska, Józef Pietras, Sławomir Radiukiewicz, Marek Smoleń, Magdalena Sokołowska, Andrzej Sołtyk, Mieczysław Szostek, Konrad Szymczykiewicz, Wojciech Taniewski, Wiesław Tysarowski, Włodzimierz C. Włodarczyk, Ewa Wosik, Zbigniew Woźniak, Jerzy Wysocki, Aleksander Zielonka, Zenobiusz Żołnowski

asystenci przewodniczących: Urszula Doroszewska, Krzysztof Kuszewski

przebieg obrad (informacje) –  18, 28 luty, 8, 11, 14 marzec

stenogramy –  18, 28 luty,  8, 11, 14 marzec  (pdf)

PROTOKÓŁ –  14 marzec 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów

(zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

uczestnicy:
strona opozycyjno-solidarnościowa:  Mieczysław Gil, Helena Góralska, Krzysztof Hagemejer, Jan Rosner, Grażyna Staniszewska, Andrzej Topiński, Tadeusz Tuora,  Andrzej Wielowieyski (przew.), Irena Wóycicka

strona koalicyjno-rządowa:  Władysław Baka, Zygmunt Chodnicki, Kazimierz Daszewski, Krzysztof Gozdek, Zofia Jacukowicz, Tomasz Jeziorański, Zbigniew Kaczarek, Zbigniew Kochan, Paweł Kołodziejczyk, Zdzisław Krużel, Czesław Kulczycki, Wincenty Lewandowski, Maciej Manicki, Waldemar Manugiewicz, Antoni Rajkiewicz (przew.), Edward Rybarczyk, Ryszard Skolasiński, Aleksandra Szymańska, Marcin Święcicki, Jerzy Szreter, Karol Szwarc, Stanisław Wiśniewski, Sławomir Wymysłowski

eksperci: Leon Podkaminer

obrady  (informacje) –  14, 21, 28 luty, 7, 10, 14, 17 marzec

stenogramy –  2128 luty,  7 marzec

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. majątkowych związków zawodowych

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Władysław Liwak

strona koalicyjno-rządowa: Waldemar Gieryszewski, Stanisław Jagiełło, Andrzej Zowczak

obrady:  (brak informacji)

(uwaga: informacji o terminie obrad nie podano ani w „Informacjach Biura Prasowego Lecha Wałęsy” ani w stenogramach z obrad)

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego

(przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Ryszard Bugaj (przew.), Marek Krankowski, Andrzej Miłkowski, Tomasz Stankiewicz, Henryk Urban, Andrzej Wieczorek

strona koalicyjno-rządowa: Leszek Gilejko, Jan Kołodziejczak, Marian Litwinowicz, Wojciech Misiąg, Kazimierz Mżyk, Tadeusz Nestorowicz, Marcin Święcicki (przew.), Krzysztof Szewczak, Zdzisław Tuszyński, Andrzej Wielańczyk, Henryk Witkowski, Wiesław Żółtkowski

obrady (informacje) – 9 marzec

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Lech Kaczyński, Jacek Merkel, Tadeusz Zieliński

strona koalicyjno-rządowa: Stanisław Jagiełło, Walery Masewicz, Maria Matey-Tyrowicz, Lesław Nawacki, Jerzy Oniszczuk, Włodzimierz Piotrowski, Walery Jan Sanetra, Anatol Wasiljew, Stanisław Wiśniewski, Lesław Zawadzki, Andrzej Zowczak

obrady (informacje) – 21, 23, 28 luty, 3 marzec

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Jerzy Ciemniewski, Jacek Kuroń, Janina Zakrzewska

strona koalicyjno-rządowa: Jan Błuszkowski, Stanisław Gebethner, Sylwester Zawadzki

ekspert: Zdzisław Jarosz

obrady (informacje) – 26 luty

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Włodzimierz Bojarski, Cezary Józefiak (przew.), Antoni Leopold, Adam Lipowski, Andrzej Topiński

strona koalicyjno-rządowa: Wiesław Kalinowski, Wincenty Lewandowski, Leon Podkaminer, Władysław Szymański, Marcin Święcicki

obrady (informacje) – 9 marzec

 


 

Okrągły Stół – Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Aleksander Paszyński,

strona koalicyjno-rządowa: Andrzej Olechowski, Jan Padlewski, Janusz Sawicki, Grzegorz Wójtowicz

obrady (informacje) – 2 marzec

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Zbigniew Bujak, Iwo Byczewski, Tomasz Dybowski, Stefan Jurczak, Adam Kowalewski, Michał Kulesza, Walerian Pańko, Jerzy Regulski (przew.), Zbigniew Rokicki, Jerzy Stępień, Janusz Stępniak, Jerzy Zdrada

strona koalicyjno-rządowa: Waldemar Długołęcki, Maciej Graniecki, Tomasz Langer, Ryszarda Kazimierska, Janusz Łętowski, Kazimierz Małecki, Henryk Martyniuk, Maria Moskal, Józef Musioł, Antoni Paris, Wojciech Sokolewicz (przew.), Stanisław Stolz, Mieczysław Szostek, Jan Szreniawski, Miłosz Wilkanowicz, Stanisław Zajfert, Barbara Zawadzka

eksperci: Marek Budzyński, Maria Giutow-Jankowicz, Andrzej Klasik, Andrzej Piekara

obrady (informacje) – 26 luty, 3, 4 marzec

stenogramy –  3, 4 marzec (pdf)

PROTOKÓŁ  – 4 marzec 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. samorządu i form własności

(przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Ryszard Bugaj (przew.), Marek Krankowski, Andrzej Miłkowski, Andrzej Piszel, Piotr Polmański, Tomasz Stankiewicz, Grzegorz Stawski,  Henryk Urban, Andrzej Wieczorek

strona koalicyjno-rządowa: Leszek Gilejko, Tomasz Jeziorański, Władysław Kawecki, Marian Litwinowicz, Kazimierz Mżyk, Tadeusz Nestorowicz, Marcin Święcicki, Marek Szambelan, Krzysztof Szewczak, Zdzisław Tuszyński, Andrzej Wielańczyk, Henryk Witkowski, Wiesław Żółtkowski

obrady  (informacje) –  24, 28 luty

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa:  Jacek Ambroziak, Stefan Bratkowski, Zbigniew Bujak, Eryk Chojnacki, Piotr Czerwiec, Marek Frąckowiak, Stanisława Grabska (przew.), Marian Kallas, Mariusz Kamiński, Jacek Kurczewski, Wojciech Lamentowicz, Krystyna Pawłowicz, Jerzy Puciata, Andrzej Rozmarynowicz, Henryk Rutkowski, Zbigniew Rykowski, Jan Józef Szczepański, Jan Zalewski, Jerzy Zdrada

strona koalicyjno-rządowa:  Jerzy Bafia, Jan Brol (przew.), Marek Czarnota, Jerzy Garlej, Jerzy Janicki, Aleksander Kwaśniewski, Janina Orłowska, Włodzimierz Ryms, Jerzy Sabiniewicz, Jerzy Sosnowski, Marek Szambelan, Alfred Wawrzyniak

ekspert: Zdzisław Jarosz

obrady (informacje) –  27 luty, 7, 17 marzec

stenogramy –  27 luty,  7, 17 marzec  (pdf)

PROTOKÓŁ17 marzec 1989  (pdf)

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa: Artur Balazs, Bolesław Banaszkiewicz, Gabriel Janowski, Andrzej Stelmachowski, Józef Ślisz

strona koalicyjno-rządowa: Jan Brol, Janusz Kaliński, Franciszek Kulikowski, Antoni Paris, Wacław Rukat, Włodzimierz Ryms, Władysław Serafin, Wiesław Stankiewicz, Jan Wołek, Stanisław Wyganowski

obrady (informacje) – 22 luty

 


 

Okrągły Stół – Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy

Uczestnicy:

strona opozycyjno-solidarnościowa:  Lech Kaczyński, Tadeusz Zieliński

strona koalicyjno-rządowa:  Jan Brol, Walery Masewicz, Lesław Nawacki,  Walery Jan Sanetra, Janina Suzdorf, Andrzej Zowczak

obrady: (brak informacji)

(uwaga: informacji o terminie obrad nie podano ani w „Informacjach Biura Prasowego Lecha Wałęsy” ani w stenogramach z obrad)

*     *     *

Ponadto, ze strony opozycyjno – solidarnościowej za informacje dla prasy związkowej i regionów NSZZ „S” odpowiadała Zofia Bydlińska, a za dokumentację dźwiękową: Janina Jankowska i Jam M. Owsiński

* * *

Uwaga: nie wszyscy uczestnicy brali udział we wszystkich posiedzeniach zespołów, podzespołów i grup.  W obradach brały także udział osoby, formalnie nie będące członkami zespołów, podzespołów i grup. Wskazaliśmy każdego uczestnika. Część osób brała udział w obradach w roli eksperta, chociaż przypisywano im rolę uczestnika. W przypadku rozbieżnych informacji, przyjmowałem za podstawę informacje wskazane przez stronę opozycyjno-solidarnościową – dla osób z opozycji oraz informacje wskazane przez stronę koalicyjno-rządową – dla osób z koalicji, chyba że inne okoliczności wskazywały na oczywisty błąd w danym dokumencie (zdarzały się pomyłki, m.in. w imionach, nazwach itp.)

9 maja 2017 odnalazłem w domowym archiwum listę asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, dzięki której ustaliłem, że w „Okrągłym Stole wzięło udział ogółem 717 osób (po obu stronach).

Szczegółowe informacje nt. udziału w obradach poszczególnych osób znajdują się w stenogramach obrad oraz „Informacjach Biura Prasowego Lecha Wałęsy ds. Okrągłego Stołu”, a także w zakładce „Ludzie Okrągłego Stołu”.

powrót na początek strony

3 Responses to Okrągły Stół – zespoły, podzespoły, grupy robocze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *