okragly-stol.pl

okragly-stol.pl – dom, wnętrze, budownictwo

zabudowa
Budownictwo

Kiedy wystąpić o warunki zabudowy dla działki i czy są w ogóle potrzebne?

Jeżeli nasza działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, musimy wystąpić o Warunki Zabudowy. To oficjalny dokument, bez którego niemożliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Co więcej, powinniśmy to zrobić jeszcze przed zakupem projektu domu. Czym właściwie jest popularna „wuzetka”, co zawiera, kiedy będzie niezbędna i jak możemy ją uzyskać?

Warunki Zabudowy – co to takiego?

Warunki Zabudowy to potoczna nazwa dokumentu, która prawidłowo brzmi Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Możemy spotkać się również z określeniem „wuzetka” lub skrótem WZiZT. Decyzję tą wydaje urząd miasta lub gminy właściwy dla działki, na której ma powstać nowy budynek. Jej zapisy mają na celu utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz spójnego wyglądu otoczenia. Warunki Zabudowy są ważne bezterminowo, o ile nie zaistnieją przesłanki do ich wygaśnięcia, takie jak ogłoszenie MPZP lub uzyskanie pozwolenia na budowę na wskazanej działce przez innego inwestora.

Co zawierają Warunki Zabudowy?

W Warunkach Zabudowy znajdziemy istotne informacje dotyczące wymogów, jakie musi spełniać nasza inwestycja. Mogą one dotyczyć między innymi dopuszczalnych wymiarów budynku, kąta nachylenia połaci dachowej a czasem nawet zalecanej kolorystyki elewacji l. W WZiZT mogą zostać zawarte zasady zagospodarowania działki, dostępu do mediów czy organizacji drogi do posesji. Z uwagi na ważność umieszczonych w nich wytycznych, o Warunki Zabudowy powinniśmy wystąpić jak najwcześniej, nawet przed zakupem działki lub podjęciem decyzji o rozpoczęciu formalności przed budową.

Kiedy należy wystąpić o Warunki Zabudowy?

Uzyskanie Warunków Zabudowy nie zawsze będzie niezbędne. Nie będziemy ich potrzebować w sytuacji, gdy nasza działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W praktyce większość terenów budowlanych znajdujących się poza miastem nie posiada MPZP, co generuje konieczność wystąpienia z wnioskiem o wydanie WZ. Co więcej, takiej decyzji będziemy potrzebować przy każdej zmianie zagospodarowania terenu, budowie lub wykonywaniu innych robót budowlanych.

Jak uzyskać Warunki Zabudowy?

Aby uzyskać Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, musimy złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Nie musimy być przy tym właścicielem wskazanej nieruchomości – WZiZT zostaną wydane każdej osobie, także tej dopiero zainteresowanej zakupem wybranej działki. Do wniosku należy załączyć kopię mapy zasadniczej, na której naniesiemy obszar planowanego przedsięwzięcia budowlanego oraz szkic zabudowy, którą chcielibyśmy wykonać.

Wnioskowany dokument zostanie wydany przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta na drodze decyzji administracyjnej. Musimy przygotować się, że czas oczekiwania na Warunki Zabudowy może wynieść od miesiąca do dwóch. W przypadku wyjątkowo skomplikowanych spraw, konieczności prowadzenia uzgodnień lub trwającej właśnie pracy nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, możliwe jest zawieszenie postępowania na okres 9 miesięcy. Jednocześnie – zgodnie z nową ustawą Polski Ład – dla projektów domów do 70 m2, WZ muszą zostać wydane w nieprzekraczalnym terminie 21 dni.

Decyzja o warunkach zabudowy to dokument niezbędny, jeżeli planujemy budowę domu, a nasza działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Z WZ-ką powinniśmy zapoznać się jeszcze przed zakupem projektu oraz załączyć ją do wniosku o pozwolenie na budowę. Wybierając gotowy plan architektoniczny według umieszczonych w niej wytycznych zyskamy pewność, że będzie on zgodny z lokalnymi przepisami, a ryzyko wydłużenia się formalności zostanie znacząco ograniczone.

Zdjęcie: Projekt C444o – Czterolistna koniczyna – wariant XIV z kolekcji Muratora, arch. Przemysław Biryło

Artykuł sponsorowany: Projekty domów od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl